Aktiviraj pristupačnost

Sjednice Općinskog vijeća

 

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA             OPĆINA OMIŠALJ            OPĆINSKO ...

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 19. travnja 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 16.00 sati. Sjednicu otvara i vodi ...

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 21. ožujka 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.   Sjednicu otvara ...

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K   sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 31. siječnja 2018. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.   Sjednicu ...

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj - 31.1.2018.

           REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA                 OPĆINA OMIŠALJ         ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije