I. pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članica Vijeća mjesnog odbora naselja Omišalj

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
KLASA: 013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-5
Omišalj, 02. 05. 2014.
 
         Na temelju članka 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj objavljuje:
 
I. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NASELJA OMIŠALJ
 
 
1. AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS
Nositelj liste: DAMIR VRANIĆ dipl.ing
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. DAMIR VRANIĆ, dipl.ing.; HRVAT; OMIŠALJ, BRGUČENA 19; rođ. 17.04.1973; OIB: 99335481105; M
2. IRENA TADIĆ; HRVATICA; OMIŠALJ, PUŠĆA 87; rođ. 04.09.1979; OIB: 19308440201; Ž
3. DAMIR ILIJIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, KOVAČNICA 10; rođ. 01.03.1985; OIB: 44079261796; M
4. MARKO PERANOVIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUT STOGATE 54; rođ. 24.12.1987; OIB: 70682259271; M
5. MARKO JURETIĆ, dipl.ing.; HRVAT; OMIŠALJ, BJANIŽOV 14; rođ. 10.05.1978; OIB: 40035750132; M
 
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKASTRANKAPRAVA - HSP
Nositelj liste: ANTUN TURATO
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. ANTUN TURATO; HRVAT; OMIŠALJ, LOKVICA 82; rođ. 15.08.1938; OIB: 78793884468; M
2. DALIBOR JUKIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, DUBEC 7; rođ. 16.07.1982; OIB: 18719587419; M
3. ANTON BARAC; HRVAT; OMIŠALJ, PRIKEŠTE 25; rođ. 07.10.1946; OIB: 26093894277; M
4. IVAN ŠPANJIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, BRGUČENA 30; rođ. 18.01.1962; OIB: 56145232670; M
5. RUŽA AUGUSTINOVIĆ; HRVATICA; OMIŠALJ, GORNJA VRACA 34; rođ. 21.10.1959; OIB: 33911538930; Ž
 
 
3.HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: IVICA BLAŽEVIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. IVICA BLAŽEVIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUŠĆA 93; rođ. 03.04.1954; OIB: 31789006222; M
2. DUNJA MIHELEC; HRVATICA; OMIŠALJ, BJANIŽOV 18; rođ. 24.10.1967; OIB: 07031522926; Ž
3. DOLORES PUJAS MAJUREC; HRVATICA; OMIŠALJ, NJIVIČINA 13; rođ. 27.07.1977; OIB: 90662437066; Ž
4. JOSIP KRALJIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUT DUBCA 33; rođ. 30.11.1938; OIB: 54849015978; M
5. DAVORKA HUDOROVIĆ; HRVATICA; OMIŠALJ, PUŠĆA 19; rođ. 22.05.1987; OIB: 36549000264; Ž
 
 
4.HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: ZORAN MOŽNIK
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. ZORAN MOŽNIK; HRVAT; OMIŠALJ, LOKVICA 7; rođ. 18.03.1977; OIB: 70835999414; M
2. RENATO KIRINČIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUŠĆA 7; rođ. 30.09.1983; OIB: 95747082510; M
3. GABRIJEL KUČINIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, BJANIŽOV 2; rođ. 30.08.1951; OIB: 92664373497; M
4. VESNA ŠTROPIN; HRVATICA; OMIŠALJ, BJANIŽOV 12; rođ. 23.09.1957; OIB: 78998878510; Ž
5. AJDIN CERIĆ; BOŠNJAK; OMIŠALJ, KLANČINA 5; rođ. 24.05.1988; OIB: 11227586729; M
 
 
5.LISTA ZA RIJEKU - RI
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ - PGS
Nositelj liste: NIKOLA ŽUVIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. NIKOLA ŽUVIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, MESTAČINI 3; rođ. 29.12.1938; OIB: 13199166282; M
2. TAMARA TOPOLKO; HRVATICA; OMIŠALJ, MESTAČINI 9; rođ. 12.05.1987; OIB: 52487151283; Ž
3. SLAVICA PREDEN; HRVATICA; OMIŠALJ, VELI KIJEC 22; rođ. 16.10.1952; OIB: 28105578639; Ž
4. DEJAN JOLIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, BAJEČ 19 B; rođ. 02.07.1983; OIB: 89067251174; M
5. NENAD VUKELIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUŠĆA 9; rođ. 15.05.1966; OIB: 55437615738; M
 
 
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DARIO BRUSIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. DARIO BRUSIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, BRGUČENA 26/B; rođ. 21.05.1982; OIB: 93779292489; M
2. DEJAN KOVAČEVIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUŠĆA 39; rođ. 26.11.1980; OIB: 18273894512; M
3. STJEPAN TADIĆ; HRVAT; OMIŠALJ, PUŠĆA 77; rođ. 23.03.1984; OIB: 89507256685; M
4. ŽARKO STOKANIĆ; SRBIN; OMIŠALJ, POKLONČIĆ 4; rođ. 23.05.1957; OIB: 04232167367; M
5. NIKOLA TURATO; HRVAT; OMIŠALJ, BAJEČ 17; rođ. 14.01.1978; OIB: 40114291957; M
 
 
7. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA Hrvatske
Nositelj liste: ALIJA DURIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. ALIJA DURIĆ; BOŠNJAK; OMIŠALJ, PUT STOGATE 26; rođ. 27.05.1964; OIB: 87784193815; M
2. ČAZIM PEJMANOVIĆ; BOŠNJAK; OMIŠALJ, ZAGRADI 15; rođ. 08.01.1958; OIB: 17269978996; M
3. FATIMA DURIĆ; BOŠNJAKINJA; OMIŠALJ, PUT STOGATE 26; rođ. 27.06.1964; OIB: 71531868321; Ž
4. HAJRUDIN MUHAREMI; BOŠNJAK; OMIŠALJ, LOKVICA 13 B; rođ. 23.04.1963; OIB: 18914110710; M
5. FERIT MUHAREMI; BOŠNJAK; OMIŠALJ, VELI KIJEC 32; rođ. 23.03.1953; OIB: 79496858562; M
 
                                              
II. ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NASELJA OMIŠALJ
 
1.     AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA,
OTOKA I RIJEKE – ARS
Nositelj liste: DAMIR VRANIĆ dipl ing
 
2.  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: ANTUN TURATO
 
3.   HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: IVICA BLAŽEVIĆ
 
4.  HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
         Nositelj liste: ZORAN MOŽNIK
 
5.  LISTA ZA RIJEKU - RI
PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ - PGS
Nositelj liste: NIKOLA ŽUVIĆ
 
6.  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DARIO BRUSIĆ
 
7.  STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA Hrvatske
Nositelj liste: ALIJA DURIĆ
 
 
Predsjednica
Izbornog povjerenstva
Općine Omišalj
Valentina Marohnić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije