I. pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članica Vijeća mjesnog odbora naselja Njivice

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
KLASA: 013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-6
Omišalj, 02. 05. 2014.
 
         Na temelju članka 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj objavljuje:
 
 
I. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA/ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
 
 
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
Nositelj liste: MARIJAN CINDRIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIJAN CINDRIĆ; HRVAT; NJIVICE, KRSTE FRANKOPANA 15; rođ. 04.07.1961; OIB: 01594831159; M
2. VJERAN PIRŠIĆ; HRVAT; NJIVICE, PRIMORSKA CESTA 10; rođ. 23.04.1963; OIB: 04743581191; M
3. DUŠAN TURINA; HRVAT; NJIVICE, CVJETNI TRG 12; rođ. 13.07.1950; OIB: 50984787374; M
4. ADNAN BUHIĆ; HRVAT; NJIVICE, KRSTE FRANKOPANA 39; rođ. 19.03.1975; OIB: 23463076487; M
5. KATARINA VARGA PAŠĆENKO; HRVATICA; NJIVICE, KRSTE FRANKOPANA 47; rođ. 02.12.1949; OIB: 47729954053; Ž
 
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: DALIBORKA KOVAČIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. DALIBORKA KOVAČIĆ; HRVATICA; NJIVICE, PRIMORSKA CESTA 4; rođ. 10.01.1979; OIB: 96550296614; Ž
2. MARICA TUS; HRVATICA; NJIVICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 3; rođ. 13.05.1954; OIB: 50327503571; Ž
3. JOSIP REP; HRVAT; NJIVICE, ODVOJAK KRČKE ULICE 2A; rođ. 15.02.1950; OIB: 24653889976; M
4. ŽELJKO FRANKIĆ; HRVAT; NJIVICE, KRSTE FRANKOPANA 9; rođ. 21.01.1959; OIB: 22115010595; M
5. DAJANA KURTOVIĆ; HRVATICA; NJIVICE, GROMAČINE 3; rođ. 18.07.1986; OIB: 18705104827; Ž
 
 
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: JOSIP MRŠIĆ
 
1. JOSIP MRŠIĆ; HRVAT; NJIVICE, CVJETNI TRG 5; rođ. 17.11.1963; OIB: 94855127823; M
2. MARINKO IVANKOVIĆ; HRVAT; NJIVICE, VLADIMIRA NAZORA 16; rođ. 28.07.1965; OIB: 13263064080; M
3. HAJRA BUBNIĆ; HRVATICA; NJIVICE, KRALJA TOMISLAVA 20; rođ. 16.06.1958; OIB: 20282976237; Ž
4. ZLATKO PAVIĆ; HRVAT; NJIVICE, JAPLENIČKI PUT 37; rođ. 10.03.1944; OIB: 65570455724; M
5. RANKO ŠPIGL; HRVAT; NJIVICE, JADRANSKA 20; rođ. 27.02.1950; OIB: 19703698071; M
 
 
4. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: JOSIP SLUNJSKI
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. JOSIP SLUNJSKI; HRVAT; NJIVICE, KRALJA ZVONIMIRA 18; rođ. 22.09.1955; OIB: 30759441775; M
2. ŽELJKO BAREŠIĆ; HRVAT; NJIVICE, CVJETNI TRG 11; rođ. 26.05.1960; OIB: 72647014911; M
3. PAULA MULEJ; HRVATICA; NJIVICE, CVJETNI TRG 11; rođ. 26.06.1990; OIB: 23504988969; Ž
4. MARIO BRADARIĆ; HRVAT; NJIVICE, CVJETNI TRG 9; rođ. 22.03.1988; OIB: 26976509989; M
5. GIANNI BLASICH; TALIJAN; NJIVICE, VLADIMIRA NAZORA 28; rođ. 05.05.1955; OIB: 31050199592; M
 
 
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
Nositelj liste: IVICA JAKOMINIĆ
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. IVICA JAKOMINIĆ; HRVAT; NJIVICE, DRAGA 18; rođ. 23.02.1977; OIB: 24056921349; M
2. DARIO DŽIDA; HRVAT; NJIVICE, DR. ZDRAVKA KUČIĆA 17; rođ. 10.05.1993; OIB: 97861452503; M
3. MIRKO VRBAN; HRVAT; NJIVICE, TRG ANTE STARČEVIĆA 3; rođ. 06.06.1956; OIB: 59473996884;M
4. EDI FURIJAN; HRVAT; NJIVICE, DRAGA 6; rođ. 15.01.1988; OIB: 90389109122; M
5. ZDENKO KRANJČEC; HRVAT; NJIVICE, IVANA GUNDULIĆA 1; rođ. 12.05.1958; OIB: 33368795302; M
 
 
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ZLATKO KLOBAS
 
1. ZLATKO KLOBAS; HRVAT; NJIVICE, TRG RUŽMARINA 4; rođ. 08.11.1950; OIB: 83161883555; M
2. MARKO GVERO; SRBIN; NJIVICE, GROMAČINE 13; rođ. 03.08.1991; OIB: 53435459900; M
3. DAVOR ALBANEZE; HRVAT; NJIVICE, GROMAČINE 32; rođ. 27.09.1950; OIB: 58811787612; M
4. ENES KRUPIĆ; BOŠNJAK; NJIVICE, CVJETNI TRG 12; rođ. 22.12.1958; OIB: 58642900976; M
5. ANTO TROGRLIĆ; HRVAT; NJIVICE, GROMAČINE 14; rođ. 24.08.1957; OIB: 16117218391; M
 
           
                       
II. ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
 
 
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
Nositelj liste: MARIJAN CINDRIĆ
 
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
 HRVATSKA STRANKA PRAVA
Nositelj liste: DALIBORKA KOVAČIĆ
 
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: JOSIP MRŠIĆ
 
4. HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: JOSIP SLUNJSKI
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
      Nositelj liste: IVICA JAKOMINIĆ
 
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ZLATKO KLOBAS
 
 
 
 
                                                                                              Predsjednica
                                                                                              Izbornog povjerenstva
                                                                                              Općine Omišalj
                                                                                              Valentina Marohnić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije