Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE OMIŠALJ
 
 
KLASA: 013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-7
OMIŠALJ, 03. svibnja 2014.
 
          Na temelju članka 34. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj, donosi
 
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
 
 
Za područje Općine Omišalj određuju se sljedeća biračka mjesta
 
 
1. biračko mjesto broj 1. u Omišlju, (Vijećnica Općine Omišalj – prvi kat lijevo, Prikešte 13)
 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Baječ, Bjanižov, Brgučena, Buč, Dubec, Dunaj, Dvor, Gornja vraca, Homutno, Jadranska, Kačini, Kančinar, Klančina, Kovačnica, Lokvica, Mala vraca, Male steni, Mali kijec, Maršija, Medermuniće, Meltina, Mestačini, Njivičina, Panćirov, Papica, Pod kačini, Pod koprivicu, Pod murve, Pod Placu, Pod voltu, Poklončić, Prikešte, Pušća, Put Dubca, Put mora, Put sten, Put stogate, Riva pape Ivana Pavla II, Stran, Šoići, Večja, Vele steni, Veli dvor, Veli kijec, Zagradi, Zakuće.
 
2. biračko mjesto broj 2. u Njivicama, (Prostorije galerije „Njivice“, Ribarska obala 10)
 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: Augusta Šenoe, Creska, Dr. Zdravka Kučića, Draga, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Gundulića, Ivane Brlić-Mažuranić, Jadranska, Jezero, Kala, Kralja Zvonimira, Krčine, Krčka, Mate Balote, Nikole Lončarića, Odvojak Draga, Odvojak krčke ulice, Omladinska ulica, Placa, Primorska cesta, Put Postana, Ribarska obala, Tina Ujevića, Vladimira Nazora.
 
3. biračko mjesto broj 3. u Njivicama, (Prostorije društvenog centra „Kijac“, Cvjetni trg 8)
 
koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama: 30. svibnja, Bodulska, Cvjetni trg, Gromačine, Ivana Zajca, Japlenički put, Kralja Tomislava, Krste Frankopana, Luke Turata, Nikole Jurjevića, Odvojak Kralja Tomislava, Starča, Stjepana Radića, Stražbica, Stube put Kijca, Šetalište Antona Koste, Trg Ante Starčevića, Trg ružmarina.
 
 
U Omišlju, 03. svibnja 2014. godine
 
                                 
                                                                                                                     Predsjednik
                                                                                                            Valentina Marohnić, v.r.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije