Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj donosi
 
UPUTE
 
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA U POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NASELJA OMIŠALJ I NJIVICE
 
 
1.      Općinsko vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora naselja Omišalj i Njivice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/14).
Izbori će se održati u nedjelju 18. svibnja 2014. godine.
 
2. Rokovi teku od dana
18. travnja 2014. godine od 00,00 sati.
 
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu Općine Omišalj, do
            01. svibnja 2014. godine do 24,00 sata.
 
4. Izborno povjerenstvo Općine Omišalj sastavit će i na web stranicama Općine Omišalj kao i na oglasnim pločama objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, do
            04. svibnja 2014. godine do 24,00 sata.
 
5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, tj. od 
            05. svibnja 2014. godine od 00,00 sati do
            16. svibnja 2014. godine do 24,00 sata.
 
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora sve do zaključno 19,00 sati, od
            17. svibnja 2014. godine od 00,00 sati do
            18. svibnja 2014. godine do 19,00 sati.
           
7. Izborno povjerenstvo Općine Omišalj imenovat će članove i zamjenike članova biračkih  odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora, do
            08. svibnja 2014. godine
           
8. Izborno povjerenstvo Općine Omišalj objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije petnaest dana prije održavanja izbora, do
            03. svibnja 2014. godine
 
9. Glasovanje traje neprekidno
            18. svibnja 2014. godine od 07,00 do 19,00 sati
Biralište se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.
           
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu Općine Omišalj u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, do
            19. svibnja 2014. godine do 07,00 sati
           
11. Izborno povjerenstvo Općine Omišalj utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, do
            19. svibnja  2014. godine do 19,00 sati
           
12. Kad Izborno povjerenstvo Općine Omišalj utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
 
 
KLASA:013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-4
Omišalj, 17. travnja 2014.godine
 
                                                                                              Izborno povjerenstvo
                                                                                                Općine Omišalj
 

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije