Aktiviraj

Rezultati izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora naselja Omišalj

          REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA OMIŠALJ
     Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
KLASA: 013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-21
Omišalj, 18. svibnja 2014. godine
 
         Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
OBJAVLJUJE
rezultate izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora naselja Omišalj
 
I.              Na izborima za članove vijeća Mjesnog odbora naselja Omišalj koji su održani dana 18. svibnja 2014. godine
-          na području naselja Omišalj u popis birača ukupno je upisano 1899 birača
-          glasovalo je 286 birača (15,06 %)
-          bilo je 6 nevažećih glasačkih listića
 
II.            Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova, odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora naselja Omišalj:
 
Red.
br.
KANDIDACIJSKA LISTA:
broj
glasova
broj
mjesta
1.
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE – ARS
Nositelj liste : DAMIR VRANIĆ, dipl.ing
 
50
1
2.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: ANTUN TURATO
 
51
1
3.
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVICA BLAŽEVIĆ
 
47
1
4.
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: ZORAN MOŽNIK
 
37
1
5.
LISTA ZA RIJEKU - RI
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
Nositelj liste: NIKOLA ŽUVIĆ
 
52
1
6.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: DARIO BRUSIĆ
 
35
0
7.
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA Hrvatske
Nositelj liste: ALIJA DURIĆ
 
8
0
 
 
III.           U Vijeće Mjesnog odbora naselja Omišalj:
 
a)    sa kandidacijske liste
AUTONOMNA REGIONALNA STRANKA HRVATSKOG PRIMORJA, GORSKOG KOTARA, OTOKA I RIJEKE - ARS
           Nositelj liste: DAMIR VRANIĆ, dipl.ing
 
                       izabran je:       1. Damir Vranić
 
b)    sa kandidacijske liste
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: ANTUN TURATO
 
                        izabran je:       1. Antun Turato
 
c)    sa kandidacijske liste
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: IVICA BLAŽEVIĆ
 
                        izabran je:       1. Ivica Blažević
 
d)    sa kandidacijske liste
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: ZORAN MOŽNIK
 
                        izabran je:       1. Zoran Možnik
 
e)    sa kandidacijske liste
LISTA ZA RIJEKU - RI
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
Nositelj liste: NIKOLA ŽUVIĆ
 
                        izabran je:       1. Nikola Žuvić
           
 
 
                                                                                     Predsjednica
                                                                         Valentina Marohnić, dipl.iur.

                                                                                                                           

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije