Rezultati izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora naselja Njivice

         REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA OMIŠALJ
     Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
KLASA: 013-03/14-01/2
URBROJ: 2142-06-14-01-22
Omišalj, 18. svibnja 2014. godine
 
 
         Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/13), Izborno povjerenstvo Općine Omišalj
 
OBJAVLJUJE
rezultate izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora naselja Njivice
 
 
I.              Na izborima za članove vijeća Mjesnog odbora naselja Njivice koji su održani dana 18. svibnja 2014. godine
-          na području naselja Njivice u popis birača ukupno je upisano 1306 birača
-          glasovalo je 227 birača (17,38 %)
-          bilo je 0 nevažećih glasačkih listića
 
II.            Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova, odnosno mjesta u Vijeću Mjesnog odbora naselja Njivice:
 
Red.
br.
KANDIDACIJSKA LISTA:
broj
glasova
broj
mjesta
1.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
Nositelj liste: MARIJAN CINDRIĆ
 
54
1
2.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: DALIBORKA KOVAČIĆ
 
27
0
3.
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: JOSIP MRŠIĆ
 
35
1
4.
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: JOSIP SLUNJSKI
 
34
1
5.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
MJESNOG ODBORA NASELJA NJIVICE
Nositelj liste: IVICA JAKOMINIĆ
 
34
1
6.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ZLATKO KLOBAS
 
43
1
 
 
 
 
 
 
III.           U Vijeće Mjesnog odbora naselja Njivice:
 
a)    sa kandidacijske liste
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA
NJIVICE
           Nositelj liste: MARIJAN CINDRIĆ
 
                        izabran je:       1. Marijan Cindrić
 
b)    sa kandidacijske liste
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: JOSIP MRŠIĆ
 
                        izabran je:       1. Josip Mršić
 
c)    sa kandidacijske liste
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Nositelj liste: JOSIP SLUNJSKI
 
                        izabran je:       1. Josip Slunjski
 
d)    sa kandidacijske liste
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA NASELJA
NJIVICE
           Nositelj liste: IVICA JAKOMINIĆ
 
                        izabran je:       1. Ivica Jakominić
 
e)    sa kandidacijske liste
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: ZLATKO KLOBAS
 
                        izabran je:       1. Zlatko Klobas   
           
 
                               Predsjednica
                                     Valentina Marohnić, dipl.iur.

                                                                                                                             

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije