PESJA NAUTIKA d.o.o. - Poziv za prijavu interesa za sezonsko zapošljavanje

Trgovačko društvo PESJA NAUTIKA d.o.o. poziva osobe zainteresirane za sezonski rad na poslovima naplate parkiranja na području općine Omišalj, da podnesu prijavu interesa za sezonsko zapošljavanje.
Traži se osnovno poznavanje rada na računalu i osnovno poznavanje jednog stranog jezika.
 
Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/841-458, odnosno na adresi: Pesja Nautika d.o.o., Kančinar 1, Omišalj.
 

Rok za podnošenje prijava je petak, 30.5.2014. godine.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije