Djelomično poništenje javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

Djelomično poništenje javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA OMIŠALJ
OPĆINSKA NAČELNICA

 

 
Klasa:363-01/14-01/57 
Ur.broj: 2142-06-14-01-4
U Omišlju, 28. svibnja 2014.godine
 
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje prijeremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12) i zaključka Općinske načelnice od 28.svibnja 2014. godine, Općina Omišalj objavljuje
 
                                        ODLUKU
o djelomičnom poništenju javnog natječaja
za davanje u zakup javne površine
u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava
 
 
Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava, objavljen na web stranici i oglasnim pločama Općine Omišalj dana 26. svibnja 2014.godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na lokaciju pod točkom II, naselje Njivice, red. broj 1., i to:
 
Naselje Njivice
Red.
Broj
 
Lokacija
 
Površina u m2
 
  Namjena
  Površine
 
Početna cijena zakupnine
 
1.
Ribarska obala 4
(ispred U.O. “La Rossa”)
52,32
Ugostiteljska
Terasa
11.560,63

       

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije