Poziv za 1. sjednicu Općinskog vijeća

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/6
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 20. lipnja 2013. godine
 
 
Na temelju članka 92. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  33/09 i 14/13)
 
 
S A Z I V A M
1.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
21. lipnja 2013. godine (petak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Informacija o Planu financijskog restrukturiranja DINA Petrokemija d.d. i njegovim izmjenama s posebnim osvrtom na potraživanja Općine Omišalj
2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                                             Predsjednik
                                                                                        Krešimir Kraljić, v.r.
                                                                                                  
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije