Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA OMIŠALJ
         OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/13-01/8
URBROJ:2142-06-13-01-1
Omišalj, 09. srpnja 2013. godine
 
 
Na temelju članka 92. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  33/09 i 14/13)
 
 
S A Z I V A M
2.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
16. srpnja 2013. godine (utorak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.      Davanje mišljenja na II. Nacrt konačnog prijedloga Prostornog plana Primorsko-goranske županije
2.      Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
3.      Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području općine Omišalj
 
Napomena:
Materijal za točku 3. bit će dostavljen naknadno.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
 
                                                                    Predsjednik
                                                                          Krešimir Kraljić, v.r.
                                                                                           

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije