Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 21. listopada 2013.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Nikica Žuvić, predsjednik Mjesnog odbora Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Boranka Miler, dipl.iur. i Barbara Srdoč, dipl.oec. iz PONIKVE d.o.o.,
- Mladen Trinajstić, novinar Novog lista,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
           
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća od 02. rujna 2013. godine
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
     1. Što će se poduzeti po pitanju neregistriranih automobila koji se u zadnje vrijeme pojavljuju na parkiralištu u Kijcu? Mislim da to nije dozvoljeno i da bi trebali biti uklonjeni.“
     2. „Kada će se konačno podšišati grane na stablima iza Trga Ante Starčevića, koje nisu šišane već 30 godina i skoro ljudima ulaze u prozore. Naročito predstavljaju problem kad puše vjetar.“
Općinska načelnica odgovorila je da će se u oba slučaja ispitati situacija na terenu i intenzivirati provođenje Odluke o komunalnom redu.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
      1. „Po kojoj su osnovi dobiveni priključci za vodu i struju, te kućni brojevi u naselju Homutno, budući da to naselje nije obuhvaćeno urbanističkim planom naselja? Po mom saznanju još se traže i dodatne investicije od dijela stanovnika tog naselja koji imaju bespravne objekte. Koliko se plaća konkretno od strane Općine ili tko već financira održavanje tih vodomjera, odnosno plaćanje vode i struje i po kojoj osnovi se to financira?
Općinska načelnica odgovorila je da će se na ovo pitanje očitovati u pisanom obliku.
        2. „Tko je odgovoran za sakupljanje otpada? Nažalost u naselju postoji i otpad u vidu lešine uginule životinje, te postoji opasnost od zaraze. Trebalo bi pozvati i sanitarnu inspekciju.“
Općinska načelnica odgovorila je da je za odvoz otpada zaduženo komunalno društvo Ponikve d.o.o., međutim o uginulim životinjama brine Veterinarska stanica Crikvenica, a oni djeluju po pozivu komunalnog redara. Nataša Domišljanović napomenula je da komunalni odsjek nije bio obavješten o navedenom problemu.
 
Nikola Brozić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
       1. „Što će se poduzeti u vezi sa prolazom prema plaži kod Hotela Njivice, jer je izrazito nekvalitetno napravljen i plohe su počele pucati?“
Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović za davanje odgovora, a koja je odgovorila da je za građevinske radove garantni rok 2 godine, te da će se konstatirati pucanje ploha i temeljem toga provesti sanacija.
        2. „Kako će se riješiti pitanje pjeska/šljunka koji je nasipan u parku kod Plave terase u  Njivicama i svaki put kad padne kiša dospije na cestu?“
Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović za davanje odgovora, a koja je odgovorila da je pjesak nasipan zbog očuvanja prirodnog okoliša i prilagodbe postojećem ambijentu, a da će problem vododerina biti riješen nastavkom radova na rekonstrukciji Primorske ulice i izgradnjom oborinske kanalizacije u sklopu rekonstrukcije.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
      1. „Dio puta na Pušći još nije saniran. Zašto to još nije sanirano premda je već prošlo skoro mjesec dana. Rečeno mi je da je GPP MIKIĆ temeljem ugovora trebao to sanirati, međutim još ništa nije učinjeno?“
Općinska načelnica odgovorila je da je po ovom pitanju uspostavljena komunikacija sa vlasnicom kuće te da je komunalni redar izašao na teren i razgovarao sa njom i da ima povratnu informaciju da je to pitanje riješeno. Nataša Domišljanović je također dodala kako je taj dan dogovoren izlazak na teren sa tvrtkom GPP Mikić kojoj je povjeren ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta.
       2. „Na toj istoj lokaciji, na adresi Pušća 39, napravljena je kuća do same ceste. Da li se može provjeriti projekt za tu kuću i utvrditi da li je zid podignut na način kako je to predviđeno u projektu?“
Općinska načelnica odgovorila je da će komunalni redar izaći na teren i provjeriti o čemu se radi.
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
        1. „Zašto se ne čiste zelene površine na lokaciji stambenog naselja Bjanižov i tko je za njih odgovoran?“
Općinska načelnica odgovorila je da je održavanje javnih površina povjereno Pesja Nautici d.o.o., ali da ona nema saznanja o tome da se ne čiste zelene površine. Nataša Domišljanović je dodala da je za održavanje javnih zelenih površina i to uresnog zelenila i parkovnih površina nadležna Pirika d.o.o., dok je za košnju i orezivanje zelenila uz pješačke staze i prometnice nadležan Uslužni obrt „Palma“ iz Njivica, vl. Tomislava Bagare. Dok je Pesja Nautika zadužena za ručno čišćenje nogostupa, ulice i krupnijeg otpada sa zelenih površina. Također je napomenula da će okućnice objekata u naselju Bjanižov ubuduće morati održavati sami stanari.
       2. „Da li Općina Omišalj subvencionira pražnjenje septičkih jama, u kojem iznosu i tko je izvršitelj?“
Općinska načelnica odgovorila je da je čišćenje septičkih jama povjereno komunalnom društvu Ponikve d.o.o., koji su kao podizvoditelja, budući da u sezoni nemaju dovoljno svojih vozila, uzeli Obrt „Slavuj“ vl. Slavka Hudorovića, koji upotrebljava manje vozilo u slučajevima kada pražnjenje kamionom od Ponikve nije moguće. Subvencionira se pražnjenje manjim vozilom jer je cijena pražnjenja veća od cijene pražnjenja kamionom. Građani se sa upitom u vezi pražnjenja septičkih jama trebaju obratiti Ponikvi.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
        1. „U izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013.g. u Glavi II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, pod pozicijom 110.2. TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, treća alineja: razni interventni radovi u iznosu od 62.360,25 kn – u vezi sa popravkom pješačke staze Pod orišina-Brgučena, u čemu se sastojala intervencija i da li se radi o javnom putu ili se radi o privatnoj parceli?“
Općinska načelnica odgovorila je da će na pitanje biti odgovoreno u pisanom obliku.
        2. „Da li je u vezi javne rasvjete na šetnici Parka Dubec, koja je već dugi niz godina uništena, podnesena prijava protiv nepoznatog počinitelja i koji je rezultat?“
        Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu na davanje odgovora, a koja je odgovorila da koliko joj je poznato prijava jest podnesena, ali da će to još provjeriti u dokumentima.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
       1. „Mještani ulice Veli kijec, tj. samog kraja ulice žale se na veći komunalni nered u toj ulici točnije dvije ili tri barke, nekoliko kombija, radione na otvorenom zbog kojih je pogotovo ljeti u turističkoj sezoni onemogućeno normalno prometovanje tom ulicom. Znam da su se mještani ulice žalili, da su zvali i pisali na Općinu, pa me zanima pošto dosada nije ništa poduzeto po mojim informacijama, zašto nije ništa poduzeto i kada se misli nešto poduzeti?“
Općinska načelnica odgovorila je da od 10.6.2013. od kada je ona načelnica nikakva primjedba nije došla pisanim putem i da o tome nema saznanja, ali da će provjeriti sa komunalnim odsjekom imaju li kakvih saznanja o tome i što je poduzeto,  te će svakako izaći na teren ispitati situaciju.
     2. „Što se tiče pokojne gospođe Landauf koja je oporučno ostavila kuću Općini Omišalj, ona je umrla 2011. godine i ta kuća je trebala postati muzej. Po mojim saznanjima to je danas više smetlište nego muzej. I drugo što je još važnije za nas, da joj se Općina čak nije udostojila ni upisati godinu smrti na nadgrobnu ploču. Da li se išta u vezi toga namjerava poduzeti?“
         Općinska načelnica odgovorila je da također izražava nezadovoljstvo da se na takav način postupa prema plemenitom činu gospođe Landauf te da će se u što kraćem roku ta nepravda ispraviti.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
        1. „Da li se može dodatno osloboditi put za Selehovicu? Grote smo pomakli, ali bi se još trebala ukloniti 4 velika kamena.“
Općinska načelnica odgovorila je da je o tome već dan nalog komunalnom odsjeku, te da će provjeriti što je po tom pitanju napravljeno. Također treba pripaziti da stanovništvo ne počne tamo odlagati otpad.
      2. „Što se može učiniti po pitanju saniranja one rupe između kuće od Pročelnice i Boža Šegote na glavnoj cesti za more?“
         Općinska načelnica ovlastila je Natašu Domišljanović za davanje odgovora, a koja je odgovorila da je problem u tome što HEP na javnom natječaju dobije nekvalitetnog izvođača koji nije sposoban odraditi planirani posao, te da je još prošli tjedan obećano da će se navedena rupa sanirati.
 
         Prije prelaska na dnevni red utvrđeno je da su Vijećnici primili na znanje dopis koji im je uputila vijećnica Gordane Ožbolt-Kreso.
 
Zbog prisutnih gostiju iz PONIKVE d.o.o., Vijeće je prihvatilo da  Točka 3.
a) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih  djelatnosti
b) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti,
postane Točka 1. dnevnog reda te da se o njoj raspravlja odmah na početku sjednice.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih  djelatnosti
  b) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti
2. Prijedlog uputa za izradu Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
3. a) Prijedlog odluke o prestanku Ustanove „Centar za kulturu Općine Omišalj“
   b) Prijedlog odluke o imenovanju likvidatora Ustanove „Centar za kulturu Općine     Omišalj“
4. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Omišalj
6. Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju
7.Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
8. Prijedlog profesionalizacije knjižnične djelatnosti u Općini Omišalj
9. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
10. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
Točka 1.
a) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih  djelatnosti
 b) Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti
 
   Članovima Vijeća materijal je dostavljen uz poziv za sjednicu.
   Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
   U zajedničkoj raspravi sudjelovali su: Nikola Brozić, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić i Boranka Miler.
 
Nikola Brozić postavio je pitanje da li će zbog osnivanja dva nova društva biti novog zapošljavanja u ionako nabujaloj administraciji?
Općinska načelnica odgovorila je da je kao članica Skupštine Ponikve d.o.o. postavila to isto pitanje i da je otklonjena svaka mogućnost novog zapošljavanja.
 
Josip Đurđević postavio je pitanje da li će to dovesti do povećanja cijena usluga komunalnog društva Ponikve?
Boranka Miler odgovorila je da ova statusna promjena neće dovesti do povećanja cijena usluga Ponikve d.o.o.
 
Nikola Brozić postavio je pitanje da li će navedena promjena dovesti do problema kod naplate odvoza smeća, te kako će se izaći na kraj s ljudima ukoliko ne budu plaćali  uslugu odvoza smeća?
Boranka Miler odgovorila je da postoje mjere za izvršenje prisilne naplate, ali da će računi biti objedinjeni kao i do sada.
 
Miljenka Justić postavila je pitanje da li postoji mogućnost da se tijekom turističke sezone poveća broj kontejnera za smeće, tj. postave dodatni kontejneri zbog povećanog broja stanovnika?
Boranka Miler odgovorila je da PONIKVE d.o.o. dobro surađuju sa svim jedinicama lokalne samouprave i komunalnim odjelom Općine Omišalj, te da se uvijek može naći rješenje bilo putem pronalaženja dodatnih lokacija za postavljanje kontejnera bilo postavljanjem većih kontejnera.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje što ova statusna promjena znači za upravljačku odnosno menadžersku strukturu PONIKVE d.o.o. i da li to znači 3 društva, 3 direktora, 3 tajnice?
 Boranka Miler odgovorila je da je bilo takvih pitanja na sjednici Skupštine i da je predloženo od strane PONIKVE d.o.o. da sve 3 direktorske funkcije obavlja jedna osoba, odnosno postojeći direktor, na način da bi u jednom trgovačkom društvu dužnost obavljao profesionalno, a u druga dva bi obavljao direktorsku funkciju na mandat, znači bez plaće.
 
         Vijeće je nakon rasprave, jednoglasno prihvatilo:
a) zaključenje Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za obavljanje komunalnih  djelatnosti i
b) zaključenje Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva PONIKVE USLUGA d.o.o. za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti,
te ujedno ovlastilo Općinsku načelnicu na njegovo potpisivanje i poduzimanje radnji potrebnih za njegovo zaključenje.
 
Točka 2.
Prijedlog uputa za izradu Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
 i projekcija za 2015. i 2016. godinu
 
      Članovima Vijeća Prijedlog uputa za izradu proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Brozić, Josip Đurđević i Dunja Mihelec,
 
Nikola Brozić kao predsjednik Odbora za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo i Josip Đurđević kao predsjednik Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti  izjavili su da podržavaju predložene Upute za izradu Proračuna.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća pitanja:
- U vezi stavke pomoći u iznosu od 4,5 milijuna kuna. Navodi kako je to jako velik iznos ako ga usporedimo sa iznosima prethodnih godina  te od koga i kako mislimo dobiti navedene pomoći?
      Općinska načelnica odgovorila je da je za izgradnju Dječjeg vrtića već odobren iznos od 1,767.000,00 kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i od Fonda za zaštitu okoliša 800.000,00 kuna. Iiznos od oko 200.000,00 kuna prijavili smo za popravak parkirališta u Njivicama, za rekonstrukciju zgrade gdje se nalazi PBZ Zagreb 100.000,00 kuna, a preostali iznos tražit ćemo kao pomoć za poslovnu zonu Pušća, tržnicu, Arheološki park Mirine i opremanje Dječjeg vrtića.
     - U stavci legalizacija zgrada predviđa se prihod od 120.000,00 kuna za 2014. godinu. Da li znamo broj podnesenih zahtjeva za legalizaciju na području naše Općine?
       Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu za davanje odgovora, a koja je odgovorila da Upravni odjel ne  raspolaže tim podacima, ali da ih može zatražiti.
 
       Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Upute za izradu proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.
 
Točka 3.
a) Prijedlog odluke o prestanku Ustanove „Centar za kulturu Općine Omišalj“
 b) Prijedlog odluke o imenovanju likvidatora Ustanove „Centar za kulturu Općine     Omišalj“
 
       Prijedlozi ovih odluka s obrazloženjem dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Razim Muratović i Dunja Mihelec.
 
Dunja Mihelec je napomenula da ona jedina nije prihvatila Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, zato što iz Programa i Izvještaja nije iščitavala konkretne stvari i ništa drugačije od onoga šta je voditelj Odsjeka za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport Općine Omišalj prethodno radio. Također je napomenula da je iz navedenog razloga postavila pitanje na prethodnoj sjednici Vijeća o sredstvima koja je CZK ishodovao od pomoći.  
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Odluku o prestanku Ustanove „Centar za kulturu Općine Omišalj“
b) Odluku o imenovanju likvidatora Ustanove „Centar za kulturu Općine Omišalj“.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja
 za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić i Vjeran Piršić.
 
Miljenka Justić je istaknula da nikome ne bi trebalo biti u interesu da se omogući izgradnja još jednog turističkog naselja za vikendaše.
 
         Vjeran Piršić je podržao obrazloženje Općinske načelnice, kao i mišljenje vijećnice Miljenke Justić, te je naveo kako smatra da je u projektu Peharček bio maksimaliziran privatni interes, a minimaliziran javni interes, te da ono što je u tom projektu problematično je nedostatak javnog interesa, te bi navedeno javno parkiralište bilo zapravo privatno parkiralište. Također je naglasio da je poništenjem natječaja omogućen novi pristup tom prostor, pa čak i sa istim ponuđačem.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijeloOdluku o poništenju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina
 i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Omišalj
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine Općine Omišalj.
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju
 
      Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
       Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
 
     Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
      Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić, Nikola Brozić i Dunja Mihelec.
 
         Miljenka Justić napomenula je da je vijećnica Gordana Ožbolt-Kreso dala primjedbu na navedeni prijedlog odluke, međutim da kao predsjednica Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, koji je i dao navedeni prijedlog, smatra da je predloženi prosjek ocjena opravdan.
        
         Nikola Brozić postavio je pitanje da li će biti razlike između studenata sa prosjekom 3,5 i studenata sa prosjekom 4,0?
      Općinska načelnica odgovorila je to ovom odlukom nije uređeno, ali da je Općinska načelnica ta koja predlaže iznose stipendija i da će taj  iznos ipak biti nešto manji za studente s prosjekom od 3,5 do 3,9. To je ujedno i osvrt na tezu da se ne radi razlika s obzirom na uspješnost studenata, jer će na taj način ipak studenti s većim prosjekom biti i više nagrađeni. Također je napomenula da se odlukom ne stipendira izvrsnost, jer bi to podrazumijevalo prosjek 4,5 kao uvjet.
 
       Dunja Mihelec je apelirala da, ako bude moguće, prvom prilikom razmotri mogućnost financiranja prijevoza učenika srednjih škola i studenata, od strane Općine Omišalj, u 100% iznosu.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
 
Točka 8.
Prijedlog profesionalizacije knjižnične djelatnosti u Općini Omišalj
 
         Članovima Vijeća Prijedlog je dostavljen uz poziv za sjednicu.
         Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, te je ujedno pročitala pismo učenika Valtera Vračara, kao dodatni poticaj za uvrštenje ove točke na dnevni red.
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Krešimir Kraljić i Dunja Mihelec.
 
Razim Muratović istaknuo je da bi bilo dobro da se penzionerima koji se okupljaju u prostoru koji je predviđen za proširenje knjižnice, omogući alternativan prostor u kojem bi se mogli okupljati i obavljati svoje aktivnosti.
Općinska načelnica odgovorila je da će se svakako voditi računa da niti jedan korak ne bude poduzet nauštrb bilo kojeg dijela stanovnika Općine Omišalj, pa tako i navedene skupine penzionera.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje da li profesionalizacija knjižnice znači osnivanje još jedne ustanove?
Općinska načelnica odgovorila je da bi knjižnica bila ustrojena kao ogranak krovne knjižnice pod koju bi potpala, te da bi osnivanjem knjižnice bilo omogućeno dobivanje sredstava od Ministarstva kulture, kao i ostali potencijalni izvori sufinanciranja na koje dosad nije imala pravo. Također bi se pristupilo i jednom drugom vidu zapošljavanja te bi honorarna suradnica postala zaposlenica krovne knjižnice.
 
Dunja Mihelec istaknula je da je ovo najvažnija točka sjednice te je navela da je za ovakav istup djeteta potrebna hrabrost i da je to svakako jedan svjetli primjer.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeće zaključke:
1. Općina Omišalj profesionalizirat će knjižničnu djelatnost koja se dosad odvijala u okviru Knjižnice Vid Omišljanin.
2. U dogovoru sa dosadašnjim korisnicima, osigurat će se potreban prostor za uređenje knjižnice.
3.  U Proračunu za 2014.g. osigurat će se sredstva za realizaciju donijetih zaključaka.
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova
Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
 
       „U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Omišalj  izabrani su:
1.      Nikola Dujmović, za predsjednika,
2.      Marijan Kraljić, za člana,
3.      Anto Trogrlić, za člana.
 
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja
 
         Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
    Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
  
      U Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:
 
1. Vjeran Piršić, za predsjednika,
2. Dina Blažević, za člana,
3. Karmen Pindulić-Možnik, za člana.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Sjednica je zaključena u 20,12 sati.
 
 
KLASA:021-05/13-01/11
URBROJ:2142-06-13-01-2
 
         Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                      Općinskog vijeća Općine Omišalj

      Valentina Marohnić, v.r.                                                       Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije