Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA OMIŠALJ
            OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/4
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 05. veljače 2014. godine
 
 
Na temelju članka 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
9.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
06. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 
 
 
Napomena:
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                            Krešimir Kraljić, v.r.
                                                  
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije