Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA OMIŠALJ
             OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/8
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 03. srpnja 2014. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
12.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
08. srpnja 2014. godine (utorak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenim ostavkama
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
  3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
  4. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj
     
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                               Krešimir Kraljić, v.r.
                                               
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije