N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2014./2015.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 39/13.) i Odluke općinske načelnice Općine Omišalj od 30. rujna 2014. godine, Upravni odjel Općine Omišalj objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studijaza  školsku/akademsku godinu 2014./2015.
 
I.
 
Općina Omišalj raspisuje natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola je 500,00 kn. Mjesečni iznos stipendije za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju prvu godinu studija je 700,00 kn. Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,0 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn. Za studente preddiplomskih i diplomskih studija koji upisuju višu godinu studija i u prethodnoj akademskoj godini su ostvarili prosjek ocjena između 3,5 i 3,99 mjesečni iznos stipendije je 500,00 kn. Stipendije će se isplaćivati u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne školske/akademske godine.
II.
 
Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskihidiplomskihstudijakoji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 
A)  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
1.      da su državljani Republike Hrvatske.
2.      da su redoviti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prebivalištem na području općine Omišalj.
3.      da imaju opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.
 
B)  STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA
  1. da su državljani Republike Hrvatske.
  2. da imaju prebivalište na području općine Omišalj.
  3. da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:
-        redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili
-        redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.
 
III.
 
Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.
 
IV.
 
Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće:
  1. UČENICI
-        presliku domovnice;
-        uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj;
-        uvjerenje o upisu u školu;
-        svjedodžbu 1. i 2. razreda ako se upisuje u 3. razred;
-        svjedodžbu 2. i 3. razreda ako se upisuje u 4. razred.
 
  1. STUDENTI
-        presliku domovnice;
-        uvjerenje o prebivalištu na području općine Omišalj;
-        uvjerenje o upisu na određenu godinu studija;
-        svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ako upisuju 1. godinu studija;
-        ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija ako upisuju 2. ili višu godinu studija.
 
V.
 
Zahtjev za dodjelu stipendije na odgovarajućem obrascu (preuzima se na porti Općine Omišalj ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr) sa svim potrebnim dokumentima, učenici srednjih škola i studenti podnose do 15. studenog 2014. godine neposredno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13, ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Omišalj – Upravni odjel, p.p. 18, 51513 Omišalj.
Za sve informacije obratiti se Upravnom odjelu na telefon 051/661-975.
 
 
VI.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan propisanog roka neće se razmatrati. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije