Obrazac za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih

 
OBRAZAC ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANOVE
SAVJETA MLADIH OPĆINE OMIŠALJ
 
 
1. PODACI O PREDLAGATELJU
NAZIV *
 
ADRESA/SJEDIŠTE *
 
OVLAŠTENA OSOBA *
 
TELEFON/FAX
 
e-mail
 
 
2. PODACI O KANDIDATU
IME I
PREZIME *
 
DATUM I
GODINA ROĐENJA *
 
ADRESA/
PREBIVALIŠTE *
 
TELEFON
 
e-mail
 
OSNOVNA
ŠKOLA
 
SREDNJA
ŠKOLA
 
GODINA OBRAZOVANJA
 
FAKULTET
 
STUDIJSKA GODINA
 
 
3. PODACI O ZAMJENIKU KANDIDATA
IME I
PREZIME *
 
DATUM I
GODINA ROĐENJA *
 
ADRESA/
PREBIVALIŠTE *
 
TELEFON
 
e-mail
 
OSNOVNA
ŠKOLA
 
SREDNJA
ŠKOLA
 
GODINA OBRAZOVANJA
 
FAKULTET
 
STUDIJSKA GODINA
 
 
4. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uz ispunjeni obrazac predlagatelj je dužan dostaviti:
  
- uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od 6 mjeseci
- presliku osobne iskaznice, odnosno rodnog lista ili domovnice kandidata
- izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci
 
Napomene:
▪ Polja označena  *  obavezno ispuniti.
▪ Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja
▪ Prijava i dokumentacija dostavljaju se na adresu Općina Omišalj, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Prikešte 13, 51513 Omišalj, s naznakom "Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Omišalj" najkasnije do 28. 10. 2014. godine.
 
 
Omišalj, 13. listopada 2014.g.
 
 
                                                                                             Potpis
 

                                                                                              ______________________ 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije