Ispravak Natječaja za imenovanje direktora Pesja Nutika d.o.o.

Ispravak Natječaja za imenovanje direktora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva PESJA-NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i Odluke Skupštine Pesja nautika d.o.o. od 02. listopada 2014. godine, Skupština Pesja nautika d.o.o. Omišalj, objavljuje sljedeći
 
 
ISPRAVAK NATJEČAJA
za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj
 
 1. Ispravlja se Natječaj za  imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj objavljen 06.10.2014. godine na internetskim stranicama Općine Omišalj i Pesja Nautike d.o.o., kao i na oglasnim pločama Općine Omišalj, i to na način da u tekstu Natječaja u točki 4. alineji 7. treba stajati:
„ - dokaz o nekažnjavanju, ne stariji od 6 mjeseci“.
 

2. U ostalom dijelu tekst Natječaja za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj, objavljen 06.10.2014.g., ostaje nepromijenjen.

Pesja Nautika d.o.o. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije