Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2013. godinu

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, dana 20. listopada 2014 . godine, objavljuje
 
J AVN I    P OZ I V
za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2013. godinu
 
 1. Predmet poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2013. godinu.
 2. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge, koje djeluju na otoku Krku i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.
 3. Sportaš i sportska udruga (kolektiv) godine otoka Krka za 2013. godinu, biraju se u sljedećim kategorijama:
  1. sportašica godine - do 14. godine starosti
  2. sportašica godine - do 18. godine starosti,
  3. sportaš godine - do 14. godine starosti,
  4. sportaš godine - do 18. godine starosti,
  5. sportašica godine - seniorke,
  6. sportaš godine - seniori,
  7. sportski klub (kadeti i juniori) - do 18. godine starosti,
  8. sportski klub (seniori),
  9. jubilarna nagrada.
 4. Pisani prijedlog iz točke I. ovoga javnog poziva obvezno sadrži:
                  1.   za sportaše pojedince (točke od III.1. do III.6.):
- potvrdu o mjestu prebivališta,
- potvrdu o članstvu u sportskom klubu ili presliku članske iskaznice.
- važeće rješenje o kategorizaciji (ukoliko postoji),
- potvrdu o ostvarenim rezultatima postignutim u 2013. godini.
2.      za sportske udruge (točke III.7. i III.8.):
- potvrdu o registraciji- preslika,
- potvrdu o uplaćenoj članarini sportskim savezima,
- potvrdu o broju aktivnih članova,
- potvrdu (izjavu) o učestalosti održavanja treninga,
- potvrdu (izjavu) o sudjelovanju na natjecanjima,
- potvrdu (izjavu) o stručnom vodstvu (trenerima),
- potvrdu (izjavu) o kategorijama u kojima se natječe,
- potvrdu o kategoriziranim sportašima (ukoliko postoje),
- potvrdu o rezultatima postignutim u 2013. godini.
3.   jubilarna nagrada (točka III.9.) dodjeljuje pojedincima i udrugama za iznimne 
višegodišnje dosege u razvoju sporta, koji u tekućoj (2014.) godini obilježavaju neki jubilej, te prijedlog mora sadržavati jasno i nedvojbeno obrazloženje.
 1. Nagrade za najbolje po kategorijama iz točke III. iznose:
- za pojedince 2.000,00 kn,
- za sportske udruge (kolektive) 3.000,00 kn.
 1. Zaprimljene prijedloge razmatrat će „Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka“.
 
 
VII. Prijedlozi se dostavljaju do 07. studenoga 2014. godine, na adresu OPĆINA BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, uz naznaku: ,,za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka“.
 
KLASA: 620-01/14-01/5
URBROJ: 2142-03-02/1-14-1
 
 
                                                                                                     OPĆINA BAŠKA
                                                                                                    Općinski načelnik
                                                                                           Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije