Aktiviraj

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od dvije godine

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12) postupak davanja koncesije objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu koncesije.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije