Aktiviraj pristupačnost

Investicije

Parkiralište Pod orišina

13. 10. 2021.

Općinsko je vijeće na 1. sjednici, održanoj 16. srpnja, donijelo Odluku o prihvaćanju idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja cjeline, što je bio završni čin za dobivanje građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije parkirališta Pod ...

Rekonstrukcija Rive Omišalj

13. 10. 2021.

Općina Omišalj je sa Županijskom lučkom upravom Krk potpisala Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju. Planirana vrijednost izvođenja radova iznosi cca 3,500.000,00 kn.   Uredit će se javna površina pješačke i ...

Placa u Njivicama

13. 10. 2021.

Nakon izrade dokumentacije za uređenje place u Njivicama, u 2018. godini dovršen je glavni projekt te je ishodovana građevinska dozvola.    Radovi na Placi podrazumijevaju uređenje pješačke zone, izmještanje trgovine i kioska, uređenje zgrade za prostore ...

Uređenje šetnice Put mora

11. 05. 2021.

Šetnica Put mora uredila se u okviru i nakon dovršetka radova na kanalizacijskoj mreži. Općina Omišalj financirala je uređenje staze - novi otvoreni oborinski kanal, asfaltiranje, nabava i postavljanje komunalne opreme.   

Uređenje županijske ceste 5084 u Njivicama

11. 05. 2021.

Ukupna vrijednost radova je oko 800.000 kuna, od kojih Županijska uprava za ceste financira 425.000 kuna, a ostatak Općina Omišalj. Saniran je kolnik u punoj širini, izgrađen nogostup te je izvedena oborinska odvodnja. Izgrađena je i nova javna rasvjeta ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije