Aktiviraj pristupačnost

Investicije

Uređenje šetnice Put mora

11. 05. 2021.

Šetnica Put mora uredila se u okviru i nakon dovršetka radova na kanalizacijskoj mreži. Općina Omišalj financirala je uređenje staze - novi otvoreni oborinski kanal, asfaltiranje, nabava i postavljanje komunalne opreme.   

Uređenje županijske ceste 5084 u Njivicama

11. 05. 2021.

Ukupna vrijednost radova je oko 800.000 kuna, od kojih Županijska uprava za ceste financira 425.000 kuna, a ostatak Općina Omišalj. Saniran je kolnik u punoj širini, izgrađen nogostup te je izvedena oborinska odvodnja. Izgrađena je i nova javna rasvjeta ...

Uređenje šetnice u ulici Stran

11. 05. 2021.

Rekonstrukcija rive Omišalj

15. 03. 2021.

Općina Omišalj sa Županijskom lučkom upravom potpisala je Sporazum o zajedničkom financiranju projekta rekonstrukcije rive u Omišlju. Planirana vrijednost izvođenja radova iznosi cca 3,500.000,00 kn.   Uredit će se javna površina pješačke i ...

Cesta do naselja Mali i Veli Kijec

18. 01. 2021.

U provedenom postupku javne nabave od osam pristiglih ponuda odabrana je ona tvrtke Strabag d.o.o. kao ekonomski najpovoljnija.   Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste OMI-4, odnosno ceste od semaforiziranog raskršća do naselja Veli i Mali kijec započeli su krajem ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije