Aktiviraj

Odluka o imenovanju člana Skupštine Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i članka 13. Izjave o osnivanju društva PESJA – NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Općinska načelnica Općine Omišalj mr.sc. Mirela Ahmetović, donosi dana 01. srpnja 2014.g. slijedeću
 
 
ODLUKU
o imenovanju člana Skupštine „PESJA - NAUTIKA“
društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
 
 
I.
 
U Skupštinu društva PESJA NAUTIKA d.o.o. kao predstavnik Općine Omišalj imenuje se mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
II.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:023-01/13-01/9
URBROJ:2142-06-14-01-7
Omišalj, 01. srpnja 2014. godine
 
                                                                                      Načelnica
                                                                                         mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije