Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 24a. Izjave o osnivanju društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana društva Općine Omišalj, načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, donosi dana 17. listopada 2014.g. sljedeću
 
O D L U K U
o imenovanju članova Nadzornog odbora društva
PESJA NAUTIKA d.o.o.
 
 
I.
 
U Nadzorni odbor društva PESJA NAUTIKA d.o.o. imenuju se:
 
1.      NIKOLA DUJMOVIĆ iz Omišlja, Brgučena 24/a,
2.      ŽELJKO FRANKIĆ iz Njivice, Frankopanska 9,
3.      BOŽIDAR KOVAČIĆ iz Njivice, Trg ružmarina 6,
4.      TOMISLAV KRALJIĆ iz Omišlja, Prikešte 14,
5.      MILJENKO DUNATO iz Omišlja, Kačini 22,
 
 
II.
 
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
 
 
III
 
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi će između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
 
IV.
 
 Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći danom donošenja ove odluke.
 
 
                                                                                               ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA

                                                                                              mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije