Obavijest o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj

 
 
Obavještavaju se stanovnici Općine Omišalj da Općina Omišalj od 15.11.2014. nema ovlaštenog koncesionara za čišćenje dimnjaka. Na provedeni natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova nije pristigla niti jedna ponuda, a dosad ovlašteni koncesionar koji je imao koncesiju do 15.11.2014. nije imao interesa ugovor produžiti za narednih 6 mjeseci (temeljem zakonskih mogućnosti za produženje ugovora).
 
Temeljem naprijed navedenog, a u cilju sprječavanja opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje, u prijelaznom razdoblju do okončanja novog postupka za davanje koncesije i sklapanja ugovora sa novim koncesionarom, stanovnici Općine Omišalj mogu potrebno čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje sami dogovoriti sa pravnom osobom/obrtom ovlaštenim za čišćenje dimnjaka, po vlastitom izboru.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije