Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
 
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 04. studenog 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- Tomislav Palalić, direktor Zračne luke Rijeka,
- Marinko Ivanković, pročelnik Sekcije taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Snježana Baždarić, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Adnan Buhić, Marijan Cindrić, Dolores Pujas-Majurec i Dina Blažević, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Vanda Radetić -Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća od 30. rujna 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče pročistača na Ćufu, vidim da radovi stoje. Koliko znam to je sufinancirano iz EU fondova pa me zanima zbog čega su radovi zastali i zašto nisu nastavljeni sad kad je turistička sezona završila? Ukoliko nije moguće dati odgovor odmah, molim odgovor na idućoj sjednici vijeća.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor voditeljicu komunalnog odsjeka Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da nema novih saznanja po pitanju radova na Ćufu, ali da će ponovno kontaktirati izvođača i pitati da li je došlo do kakvih promjena.
2. „Što se tiče glasila otoka Krka „Val“, nije uopće izviješteno o našem posjetu Općini Taglio di Po u Italiji. Nisam vidio niti jedan članak ni u prošlom broju, a ni u ovom, o tome da su dva naša građanina proglašena počasnim građanima Općine Taglio di Po. Trebalo bi o tome dati primjedbu uredništvu Val-a. Molim da mi se odgovori da li se to dogodilo slučajno ili namjerno?“
Općinska načelnica odgovorila je da udio svake jedinice lokalne samouprave u Val-u ovisi i o sufinanciranju izdavanja, a Općina Omišalj sudjeluje u njegovom financiranju sa dvostruko manjim iznosom od ostalih općina, te pretpostavlja da je iz tog razloga Općina Omišalj nešto manje zastupljena nego druge općine. Koji će dio događanja sa područja Općine Omišalj biti u krčkom Val-u je odluka urednika, a ono što mi činimo je da uredno šaljemo sve informacije i sva događanja na sve medije, pa tako i Val-u. Svakako ću uputiti dopis uredništvu da se obrati pozornost na takve stvari ubuduće.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Do kuda se stiglo sa pretvaranjem Pesja Nautike u komunalno poduzeće, a kojim bi se omogućilo preuzimanje više poslova takve vrste i zapošljavanje više radnika sa ovog područja?“
Općinska načelnica odgovorila je da je evidentno da je Pesja Nautika preuzela održavanje zelenih površina na području općine Omišalj. Tako se i na ovoj sjednici Vijeća predlaže preuzimanje održavanja javnih zelenih površina u smislu uređenja uresnog zelenila i košenja uređenih travnjaka. Navedeno je, uz preuzimanje još nekih sitnijih poslova, dovoljan dokaz da se Pesja Nautika afirmira kao komunalno društvo.
 
2. „Što se tiče dijela od škole prema Lokvici, ta ulica je bez rasvjete i trebalo bi postaviti najmanje tri, četiri rasvjetna stupa jer se noću ništa ne vidi. Da li je moguće naći sredstva da se tamo postavi rasvjeta?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema saznanja o zahtjevima građana u vezi navedenog te je ovlastila Pročelnicu na odgovor ukoliko ih ona ima. Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da nema saznanja o konkretnom zahtjevu, ali napominje da je u tijeku priprema novog proračuna i programa Općine Omišalj i da je, ukoliko postoji potreba i želja, moguće realizirati navedeno uvrštavanjem potrebnih sredstava u te dokumente. Predložila je da voditeljica komunalnog odsjeka Snježana Baždarić, vijećnik Razim Muratović i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Omišalj Ivica Blažević zajedno obiđu navedeno područje da vide što je moguće učiniti po navedenom pitanju.
Načelnica je nadodala da je Općina Omišalj pred nekoliko dana uputila zahtjev mjesnim odborima o prijedlozima programa koje bi se ugradilo u prijedlog proračuna za iduću godinu, te da od Mjesnog odbora Omišalj očekuje ovaj prijedlog konkretiziran sa točnom lokacijom i brojem potrebnih rasvjetnih tijela.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeće vijećničko pitanja:
 
1. „Do kuda se stiglo sa izradom projekta odnosno elaborata za početak radova u Ulici kralja Tomislava? Da li su osigurana sredstva i kad se može očekivati početak radova?“
Općinska načelnica ovlastila je zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da je u prvoj fazi predviđeno cca 400 m rekonstrukcije ulice prema centru Njivica. Predviđeni troškovi su cca 4 milijuna kuna, s tim da je dogovoreno financiranje u omjeru 50% Županijska uprava za ceste, 25% Ponikve i 25% Općina Omišalj, a moguće je da se ti omjeri djelomično promjene na štetu Općine Omišalj. Svi troškovnici su skoro pa prikupljeni i ići će se na javnu nabavu ove godine, te ukoliko ne bude nekih žalbi, postupak bi trebao biti završen oko Nove godine. Radovi bi započeli početkom godine i do sezone bi trebali biti gotovi. Za vrijeme izvođenja radova ulica će najvjerojatnije biti zatvorena.
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Koliko je djelatnika radilo u lučici Njivice ove sezone i da se usporedi prihod od naplate plovila u 2013. godini i u 2014. godini? Molio bih pisani odgovor.“
Općinska načelnica odgovorila je da ona ne raspolaže podacima o broju djelatnika jer je po tom pitanju nadležna Županijska lučka uprava – Ispostava Krk, te je u njihovoj nadležnosti zapošljavanje radnika u lučici Njivice.
Što se tiče prihoda od prošle godine podatak o tome se može dobiti s obzirom da je Pesja Nautika obavljala usluge naplate vezova temeljem ugovora sa Županijskom lučkom upravom, ali samo u 2013. godini. U 2014. godini Županijska lučka uprava – Ispostava Krk je gospodarila lučicom u Njivicama.
        
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Imam pitanje u vezi energetske učinkovitosti. Znam da su mijenjana rasvjetna tijela prema groblju i pretpostavljam da je to subvencionirano iz fonda. Da li postoji mogućnost da se isto tako nabave rasvjetna tijela koja bi se montirala na uređenju parka Dubec?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela Maju Mahulja, a koja je odgovorila da što se tiče svjetiljki prema groblju, tu je bio proveden postupak javne nabave prema kojem se zamjena svjetiljki financirala iz ostvarene uštede. Te bi navedeni postupak vjerojatno mogao biti proveden i kod parka Dubec, ali bi se to trebalo razraditi.
 
2. „Što se tiče uređenja lokalnih cesta poslije ovih kiša i nevremena, da li te ceste od šljunka i kamenja čisti pometačica Pesja Nautike ili neka druga služba, i koliko često?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela Maju Mahulja, a koja je odgovorila da Pesja Nautika obavlja čišćenje javnih površina pa sukladno tome i navedene poslove koji su puno zahtjevniji nakon silnih oborina. Snježana Baždarić nadodala je da se prema Programu čišćenja čišćenje pometačicom obavlja jednom mjesečno, a u slučaju dodatne potrebe i češće.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kako je riješen ključ za stupić na Kovačnici subotom i nedjeljom kad se na primjer voze drva traktorom, ljudima koji nemaju auto?“
Općinska načelnica odgovorila je da svi oni koji imaju na vlastitoj parceli parkiralište imaju ključ, a ukoliko nemaju mogu se obratiti komunalnom redaru koji će im otvoriti stupić u vrijeme kada je potrebno.
2. „Sa današnjim danom koje je stanje na računu Općine Omišalj?“
Općinska načelnica ovlastila je voditeljicu Odsjeka za financije Dragicu Marohnić na odgovor, a koja je odgovorila da se na računu Općine Omišalj nalazi tri milijuna kuna.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kad će biti raspisani natječaji za sufinanciranje energetske učinkovitosti, ali za stambene zgrade?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da se još ne zna kada će fond raspisati natječaj, ali čim se objavi natječaj mi ćemo se svakako javiti.
2. „Kod zadnjih velikih oborina desile su se poplave, pa je tako primjerice poplavljen i Veslački klub i neke kuće na području ulice Večja. Nakon što su se te štete desile i prijavile, da li su izvedeni radovi sanacija da se spriječi da dođe opet do tako velikih oštećenja?“
Općinska načelnica odgovorila je da su sve sanacije koje je bilo moguće odraditi u ovoj godini sukladno Proračunu za 2014. godinu, odrađene ili je odrađivanje u tijeku. Što se tiče konkretno Veslačkog kluba, problem je velik jer se dogodila opetovana šteta. U direktnom razgovoru sa predsjednikom Veslačkog kluba Deanom Girottom dogovoreno je da će se on potruditi naći donatore koji će pomoći sanirati štetu. Što se tiče šteta na kućama u ulici Večja, poplave su uzrokovane neplanskim odnosno neodgovornim probijanjem cesta kako bi se stvorile građevinske čestice na kojima bi bilo moguće graditi kuće. Treba imati na umu da se prije toga moraju riješiti infrastrukturni problemi odnosno osigurati potrebna infrastruktura tipa oborinska odvodnja. Sva potrebna sredstva za sanacije su mnogo veća nego što općinski proračun može podnijeti, ali će se osigurati rješavanje navedenih problema u dijelovima, sukladno proračunskim mogućnostima.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče strukturnih fondova, da li se pripremaju kakvi projekti i koji?“
Općinska načelnica je odgovorila da se pripremaju projekti koji se tiču europskih fondova, a koji su usmjereni na turističku afirmaciju Omišlja. Jedan od njih je i projekt uređenja zgrada i objekata u općinskom vlasništvu na području starog grada čime bi se zapravo afirmirao naš prekrasan stari grad u kulturnom smislu, te postoji referent u Upravnom odjelu zadužen za strukturne fondove. Pročelnica Upravnog odjela je nadodala da smo te projekte kandidirali prema Ministarstvu turizma, a u Njivicama i projektnu dokumentaciju za Ribarsku obalu.
2. „Mnogi mladi ljudi i mlade obitelji u Omišlju i Njivicama ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje. Da li Općina planira poduzeti nešto u tom pogledu, u vidu poticane stanogradnje ili nečeg sličnog?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj imala takav projekt koji je realizirala na području Stran, te se planira u 2015. godini pokrenuti jedan takav projekt.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i   projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Pesja-Nautici d.o.o.
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
7. Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora
8.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
9.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
  
Točka 1.
a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
 
Prijedlozi ovih akata dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Općinska načelnica obrazložila je prijedloge drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, kao i prijedloge drugih izmjena i dopuna programa.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec, Darko Žuvić i Josip Đurđević.
 
(Vijećnik Nikola Dapčić napustio je sjednicu).
 
Zdravko Radović postavio je pitanje što znači ova fazna izgradnja tržnice, da li će se moći tržnica graditi druge godine?
Općinska načelnica je odgovorila da ukoliko se pristupi izmjenama prostorno planske dokumentacije kojom se obvezuje nefazna izgradnja biti će moguće, te je napomenula da građevinska dozvola neće isteći jer smo podnijeli zahtjev za produženje.
Dunja Mihelec postavila je pitanje u vezi s kapitalnom pomoći za izgradnju Dječjeg vrtića,, da li bi se moglo desiti da sljedeće godine kada budemo imali potpisane situacije Ministarstvo kaže da više nema sredstava jer su ih preusmjerili negdje drugdje?
Općinska načelnica odgovorila je da je i ove godine vodila pregovore sa Ministarstvom regionalnog razvoja, a u vezi sa sredstvima iz 2013. godine koja je bilo potrebno prenijeti u 2014. godinu, te da će već vodi razgovore sa Ministarstvom da nam omoguće da se dio sredstava prenese u 2015. godinu. Razlog zašto sredstva nisu u cijelosti realizirana ove godine je loš projekt kojeg smo bili primorani izmijeniti, pa je time produženo i izvođenje radova. Trenutno 50% sredstava nije realizirano.
 
Vijeće je, nakon rasprave, pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a)Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu usvojen je s 8 glasova za i 1 glasom protiv,
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je s 8 glasova za i 1 glasom protiv,
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je s 8 glasova za i 1 glasom protiv,
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu usvojen je jednoglasno,
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu usvojen je jednoglasno.
 
Predsjednik Vijeća Krešimir Kraljić utvrdio je da je Vijećeu predloženom tekstudonijelo:
a) Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu,
b)  Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
c) Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
d)  Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu,
e) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu.
 
Točka 2.
Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
 
Članovima Vijeća prijedlog drugih izmjena Programa s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Druge izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014. godinu.
 
Točka 3.
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na       temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Pesja-Nautici d.o.o.
 
Članovima Vijeća prijedlog odluke i zaključka, s obrazloženjem, dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
         
Vijeće je bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Zaključak o povjeravanju dijela komunalnih poslova održavanja javnih površina, i to: obavljanje radova na održavanju javnih zelenih površina u smislu uređenja uresnog zelenila i košenja uređenih travnjaka, trgovačkom društvu Pesja nautika d.o.o.
 
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno direktor Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Tomislav Palalić, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Josip Đurđević, Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Razim Muratović, Mirela Ahmetović i Ranko Špigl.
 
Miljenka Justić postavila je pitanje na čijem zemljištu bi se gradio predviđeni hangar?
Tomislav Palalić odgovorio je da je riječ o zemljištu u vlasništvu Zračne luke Rijeka.
Darko Žuvić postavio je pitanje koliko novih radnih mjesta bi bilo otvoreno gradnjom hangara na zemljištu Zračne luke Rijeka?
Tomislav Palalić odgovorio je da će biti potrebna minimalno 3 stručna inženjera sa odgovarajućim iskustvom i 5 mehaničara, a kojih nema puno. Međutim mogli bi naći model za stipendiranje studenata sa područja općine Omišalj za navedena zanimanja, pa da imamo stručnjake sa područja općine Omišalj.
Zdravko Radović postavio je pitanje na koliko godina bi Zračna luka Rijeka dala zemljište za izgradnju hangara u najam?
Tomislav Palalić odgovorio je da je namjera da se zemljište da na 30 godina, a da nakon toga ostane u vlasništvu Zračne luke Rijeka.
Krešimir Kraljić postavio je pitanje koliko bi potencijalnih investitora investiralo u izgradnju hangara ako komunalni doprinos ostane 40,00 kuna? A koliko ako bi se smanjio na 30,00 kuna?
Tomislav Palalić odgovorio je da bi u prvom slučaju bila riječ o cca 10%, a ako se smanji na 30,00 kuna, 20%.
 
 Sukladno članku 50. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj („SN PGŽ 29/13), član Općinskog vijeća Josip Đurđević podnio je amandman u vezi sa člankom 1. Prijedloga odluke, koji glasi:
„U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/14 i 5/14) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Iznimno komunalni se doprinos za proizvodne i servisne hale te za pripadajuća skladišta svjetle visine etaža više od 6 m koje se grade u IV zoni, i to IS1 obračunava u iznosu od 30,00 kn/m3.“
Vijeće je većinom glasova prihvatilo podnošenje amandmana, a zatim je s 8 glasova za i 1 glasom protiv usvojilo navedeni amandman koji je postao sastavni dio Prijedloga odluke.
 
Vijeće je, nakon rasprave,s 8 glasova za i 1 glasom protiv donijelo Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.
  
Točka 6.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno Marinko Ivanković,  pročelnik Sekcije taksi prijevoznika Udruženja obrtnika otoka Krka.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Marinko Ivanković, Razim Muratović, Josip Đurđević, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Nikola Brozić i Darko Žuvić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje koliki je broj taksi prijevoznika na području otoka Krku?
Marinko Ivanković je odgovorio da prema trenutnim saznanjima riječ o 36 taksista.
Glede cjenika usluga, da li se na nivou otoka taksisti dogovaraju o normativima i limitima?
Marinko Ivanković odgovorio je da svi imaju iste cijene koje moraju odgovarati taksimetru.
Razim Muratović pitao je da li domicilno stanovništvo ima neke beneficije, na primjer povlaštenu cijenu za prijevoz starijih osoba, socijalnih slučajeva ili slično?
Marinko Ivanković odgovorio je da postoji beneficija da se domicilno stanovništvo može voziti sa 30% popusta u odnosu na stvarnu cijenu taksi usluge.
Krešimir Kraljić postavio je pitanje tko određuje cijene?
Marinko Ivanković odgovorio je da grad Krk potvrđuje cijene, odnosno koordinacija načelnika i gradonačelnika otoka Krka i da iste nisu mijenjane posljednjih 5 godina.
        
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeće zaključke:
1. Daje se suglasnost na tekst – Prijedlog izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
2. Tekst izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka sastavni je dio ovoga Zaključka.
3. Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća Općine Omišalj na potpisivanje Izmjena i dopuna Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka po donošenju i ishođenim suglasnostima svih općinskih vijeća jedinica lokalne samouprave otoka Krka.
 
(Vijećnik Nikola Brozić napustio je sjednicu)
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Dragica Marohnić, Maja Mahulja, Dunja Mihelec, Miljenka Justić i Ivica Blažević.
        
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora.
 
        
Točka 8.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
 
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu..
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec, Nikola Dujmović i Razim Muratović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj, te u vezi sa točkom 8. donijelo zaključak o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama, u sljedećem sastavu:
 
1. Krešimir Kraljić, za predsjednika
2. Maja Mahulja, za članicu
3. Franjo Matković, za člana
1. Nikola Brozić, za zamjenika predsjednika
2. Snježana Baždarić, za zamjenicu članice,
3. Valentina Marohnić, za zamjenicu člana.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20,39 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/10
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                           Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj

       Valentina Marohnić, v.r.                                            Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije