Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i zaključka Općinske načelnice Općine Omišalj od 10. prosinca 2014. godine, provest će se
 
 
J A V N A   R A S P R A V A
 
o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna
 Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
 
 
Javna rasprava o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj provest će se u periodu od 07. do 21. siječnja 2015. godine.
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti uvid u izloženi prijedlog plana u uredovne dane u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
 
Tijekom trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 12. siječnja 2015. godine upriličit će se javno izlaganje od strane stručnog izrađivača plana:
- za državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima u 15,00 sati
- za građane u 17,00 sati
 
Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedaba koja će biti dostupna tijekom javne rasprave, te izjaviti u zapisnik o javnom izlaganju. Primjedbe i prijedlozi mogu se davati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat ciljanih izmjena i dopuna plana.
 
Pisana očitovanja kao i pisani prijedlozi i primjedbe dostavljaju se Općini Omišalj za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, sa imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
                                                                                                   Općinska načelnica
                                                                                              mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r. 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije