Aktiviraj pristupačnost

Javna rasprava - studija utjecaja na okoliš – LNG terminal

JAVNA RASPRAVA Studija o utjecaju na okoliš zahvata – Uvozni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krk.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije