Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 18. prosinca 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora naselja Njivice,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Snježana Baždarić, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Vesna Štropin, Dolores Pujas-Majurec, Dina Blažević, Anto Trogrlić i Josip Šepčić, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković i Ema Čišić, za Glasnik Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća od 04. studenog 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Na koji način se zbrinjava kućni i komunalni otpad u naselju Homutno? Da li su postavljeni kontejneri za odlaganje otpada ili neki drugi kontejneri?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da se u naselju Homutno postavljaju samo veliki kontejneri, a kontejneri za odvajanje otpada ne.
2. „Nezavisna lista „Povjerenje“ u svom glasilu „NJOK“ tvrdi da Općinska načelnica koristi službeno vozilo u privatne svrhe, pa molim vaš komentar Načelnice.“
Općinska načelnica odgovorila je da Nezavisnu listu „Povjerenje“ očito smeta zakonito korištenje službenog automobila te ih poziva da izvrše uvid u evidenciju o korištenju službenog automobila, koja se, od kada je ona na dužnosti, uredno vodi, te se pita gdje je evidencija o korištenju službenog vozila njihovog člana, bivšeg Općinskog načelnika, jer je ona, nije mogla pronaći. Naime, stupanjem na dužnost u lipnju 2013. godine, Općinska načelnica je zaprimila službeno vozilo sa 66412 prijeđenih kilometara, za koje ne postoji obrazloženje odnosno isti nisu evidentirani u putnom radnom listu.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Glasilo „NJOK“ tvrdi da su mnogi projekti propali za vrijeme ove vlasti, pa molim Načelnicu da pojasni šta je to propalo, s obzirom da smo izvukli Proračun iz minusa i sve ostalo, jer meni nije jasno?“
Općinska načelnica odgovorila je da je u tom glasilu nabrojano mnogo projekata za koje se navodi da su već godinama u potpunosti pripremljeni, da već godinama postoje lokacijske i građevinske dozvole, te da su za njih bila osigurana sredstva, pa se postavlja pitanje zašto onda to nije bilo izgrađeno. Ako je već godinama sve pripremljeno što se onda čekalo? Moguće zbog toga jer je zatekla praznu blagajnu, višemilijunski proračunski minus, milijunski dug dobavljačima, ovrhu od strane državnog proračuna. Dječji vrtić je jedini projekt za koji je položen kamen temeljac, međutim s obzirom na katastrofalnu pripremu istog bolje bi bilo da taj projekt nije ni započet. Projekti koji nisu dovršeni, a za koje postoji dokumentacija, uvršteni su u Proračun za 2015. godinu, te će biti provedeni. Jednako tako i izgradnja tržnice u Omišlju, a koja se također spominje u NJOKU. Bivši Načelnik je desetak godina planirao izgraditi tržnicu i imao je potrebne dozvole, ali očito nije imao novaca, jer je imao dugove. Mi ćemo tržnicu izgraditi i nećemo nikom ostaviti dugove. Također ćemo izgraditi deponij građevinskog materijala, i to na zakonit način. S tim u vezi, slika koja je prikazana u NJOKU je slika bivše vlasti, jer sigurno nije ova vlast u godinu i pol uspjela stvoriti takav deponij. Ujedno se postavlja pitanje zašto je bivšoj vlasti bio problem ispoštovati zakonsku proceduru za izgradnju odlagališta građevinskog otpada i da li je i u tom slučaju, kao u slučaju zgrade bivše policijske stanice, bivši Načelnik pisano naložio općinskim službama da od Agencije za upravljanje državnom imovinom ne traže ništa.
 
Razim Muratović postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada se otvara dječji vrtić u Omišlju?“
Općinska načelnica ovlastila je zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da bi radovi trebali biti dovršeni kroz tri mjeseca. Nakon toga pristupit će se opremanju dječjeg vrtića. U tijeku je i postupak javne nabave za građevinsko-obrtničke radove, uglavnom vezane uz okoliš, koji je projektnom dokumentacijom bio katastrofalno riješen pa je bilo potrebno mijenjati projekt. Dakle tehnički pregled objekta bi trebao biti izvršen u proljeće naredne godine, a djeca bi trebala krenuti u vrtić početkom nastavne godine.
2. „Da li ima novosti u vezi DINA Petrokemije d.d.?“
Općinska načelnica odgovorila je da je, po informaciji koju je primila neposredno prije sjednice Vijeća, toga dana održan sastanak između vjerovnika i investitora. Ishod tog sastanka joj nije poznat, a niti da li je navedena informacija točna, budući da je nije uspjela provjeriti.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče bivšeg najmoprimca u kampu Pušća kojemu je već istekao ugovor, kada će on iseliti i kada će biti raspisan novi natječaj za kamp, odnosno kada će novi zakupoprimac moći ući u posjed?“
Općinska načelnica odgovorila je da je preduvjet za raspisivanje novog natječaja stupanje u posjed nekretnine. Što se tiče tijeka događaja od trenutka isteka ugovora o zakupu situacija je sljedeća: ugovor o zakupu istekao je 16.7.2014. godine, međutim zakupnik nije 21.7.2014. godine predao u posjed Općini Omišalj predmet zakupa, te je 1.8.2014. godine na ugovor stavljen pečat ovršnosti. Općinski sud u Krku je 22.10.2014. godine donio rješenje kojim se nalaže Općini Omišalj plaćanje sudske pristojbe za rješenje o ovrsi, a koju je Općina platila. 1.12.2014. godine Trgovački sud u Rijeci donio je rješenje kojim se prihvaća prijedlog predlagatelja odnosno dosadašnjeg zakupnika za osiguranje dokaza za razdoblje trajanja ugovora (od 2009. godine do 2014. godine), te je 8.12.2014. godine održan očevid kojeg je proveo glavni sudski vještak, a čiji je zadatak bio utvrditi vrstu, količinu i vrijednost ulaganja u infrastrukturu, opremu i uređenje kampa Pušća koje je izvršeno od strane bivšeg zakupnika. Općina je dobila zapisnik sa očevida po kojem je dan rok od osam dana radi dostave raspoložive dokumentacije i 15.12.2014. godine je nastupio najnoviji moment, odnosno zaprimljeno je rješenje Trgovačkog suda u Rijeci kojim je dosadašnjem zakupniku odobreno osnivanje sudskog pologa na koji će uplaćivati privremenu zakupninu od 31.7.2014. godine, a navedeno se obrazlaže time da je neizvjesno tko je vjerovnik Općina Omišalj ili Republika Hrvatska, a sve sukladno Zakonu o turističkom zemljištu. Budući da iz navedenih razloga Općina nije u mogućnosti stupiti u posjed nekretnine, nije u mogućnosti niti objaviti natječaj.
2. „Pitanje u vezi zgrade bivše policijske stanice: kada kreće renoviranje potrebno da bi se u zgradu moglo useliti odnosno da bi se zgradu moglo početi koristiti?“
Općinska načelnica odgovorila je da je u Prijedlogu Proračuna za 2015. godinu, pod nazivom Društveni centar Omišalj, planirana izrada projektne dokumentacije te da će se po izradi iste pristupiti izgradnji, a prvenstveno postoji namjera da se sredstva traže iz vanjskih izvora.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da je u planu uređenje 400 m Ulice kralja Tomislava, kada će biti ostatak ulice saniran?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor zamjenika Ranka Špigla, a koji je odgovorio da bi bilo najbolje kada bi se moglo napraviti sve odjedanput, a što bi koštalo otprilike desetak milijuna kuna. Međutim sad će se krenuti u postupak javne nabave koji vode ŽUC i Ponikve, a koji će biti dovršen za cca 2 mjeseca i u tom slučaju bi rekonstrukcija tog dijela ulice bila završena 15.6.2014. godine. Do sada je ta cesta bila u vlasništvu Općine Omišalj, a sada spada pod ŽUC. Ovaj dio od 400 m će koštati oko 4 milijuna kuna, koje će financirati ŽUC sa 50% iznosa, a Općina Omišalj i Ponikve svaka sa 25%.
2. „U kojoj je fazi uređenje knjižnice?“
Općinska načelnica odgovorila je da je za uređenje knjižnice sva projektna dokumentacija gotova, a u Prijedlogu proračuna za 2015. godinu su predviđena sredstva za građevinske radove odnosno za uređenje knjižnice.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li je moguće ponovno održati raspravu o visini komunalnog doprinosa koji plaća Zračna luka Rijeka za izgradnju hangara za održavanje, smještaj i parkiranje zrakoplova? Naime, postoje saznanja da je moguć povrat sredstava investitoru i sa većim iznosom komunalnog doprinosa od onog koji će Zračna luka Rijeka biti dužna platiti. Pa bi bilo dobro ponoviti raspravu da direktor Zračne luke Rijeka detaljnije pojasni situaciju u vezi potrebe oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju hangara.“
Općinska načelnica odgovorila je da se može ponovno raspravljati o navedenom pitanju ukoliko postoje neka nova saznanja.
2. „Da li je napravljen popis uništenih cesta nakon ovih silnih kiša i da li se radi šta po tom pitanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da naravno da je napravljen popis uništenih cesta i da su komunalne službe odmah izašle na teren, utvrdile stanje te troškove sanacije, ali je u Proračunu za 2014. godinu bio predviđen mali iznos za sanaciju cesta. Zato je u Prijedlogu proračuna za 2015. godinu predviđeno još sredstava za sanaciju ovih šteta.
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Obratilo mi se dosta mještana Njivica u vezi sa nečistoćom i neredovitim pometanjem cesta. Primjerice pred dva mjeseca kad je bila tramontana, na šetnici između Hotela Miramare i Pod crikvun rasulo se kamenje sa plaže te bi bio krajnji rok da se to očisti. Također u okolici Place ima dosta nečistoće.“
Općinska načelnica odgovorila je da apelira na vijećnika da ukoliko dobije takva saznanja da odmah obavijesti općinske službe koje moraju reagirati.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li će se i kada krenuti u postupak formiranja samostalne ustanove dječjeg vrtića?“
 Općinska načelnica je odgovorila da se planira izdvajanje dječjeg vrtića kao samostalne ustanove, po završetku izgradnje dječjeg vrtića u Omišlju.
2. „Tko je novi novinar Glasnika Općine Omišalj?“
Općinska načelnica odgovorila je da je novi novinar Glasnika gospodin Ernest Marinković, angažiran od tvrtke Komuna d.o.o., koja je sklopila ugovor sa Općinom Omišalj za izradu glasila Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
Na prijedlog Općinske načelnice sa dnevnog reda izostavljena je sljedeća točka:
- Izvješće Mandatnog odbora o podnesenim ostavkama,
budući da je, kako je pojasnio predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja Krešimir Kraljić, Odbor za statutarno pravna pitanja imao primjedbe na samu formu podnesenih ostavki, jer ostavke nisu podnesene u rokovima propisanim statutom odnosno Zakonom o lokalnim izborima, a također se ni Mandatni odbor nije uspio sastati do sjednice Vijeća, te će navedeni članovi Vijeća koji su podnijeli ostavke biti pozvani da daju ostavke na način i u rokovima sukladno navedenim propisima.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017.  godinu
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015.godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
3.Davanje suglasnosti na Financijski plan Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
4.Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2015. godinu
5. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
6.a) Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu
7. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
8.Prijedlog odluke o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Omišalj
9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
10.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
  
Točka 1.
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, a koje je utvrdila Općinska načelnica, dostavljen je 13.11.2014. godine, a preostali materijal dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 
Članovima Vijeća dostavljeni su i amandmani na Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, od strane članova Vijeća Nikole Dapčića i Zdravka Radovića, a koji su podneseni u propisanom roku.
Općinska načelnica kao predlagatelj akta, nije prihvatila navedene amandmane, te je Vijeće pristupilo glasovanju o predloženim amandmanima.
Vijeće, sa 2 glasa za i 7 glasova protiv, nije usvojilo predložene amandmane.
 
Nakon toga, Općinska načelnica predložila je sljedeće izmjene, a koje su postale sastavni dio Prijedloga proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017.g, i to:
1. u Programu 1418 – PREDŠKOLSKI ODGOJ:
- u Aktivnosti A140131 - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU, na poziciji 34- Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, iznos od: „1,730.000.00“ kn zamjenjuje se iznosom od: „1,712.017,48“ kn.
2. dodaje se Kapitalni projekt, K 140134 -  SUFINANCIRANJE NABAVE SLUŽBENOG VOZILA, na poziciji  36.2– Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 17.982,52 kn.
 
Općinska načelnica ujedno je obrazložila Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. g, kao i prijedloge programa.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec izjavila je, u ime Odbora za proračun i financije, da se Odbor sastao još u studenom te detaljno pregledao sve stavke i cjelokupan Prijedlog proračuna za 2015. godinu i dao potpunu suglasnost na navedeni prijedlog.
 
Vijeće je zatim pristupilo pojedinačnom glasovanju o prijedlozima akata, i to:
a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu usvojeni su sa 7 glasova za i 2 glasa protiv,
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv,
c)Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv,
d)Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv,
e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu usvojen je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv.
 
 
Predsjednik Vijeća, Krešimir Kraljić, potom je utvrdio da je Vijeće donijelo:
a)   Proračun Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
b)   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c)   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d)   Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e)   Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu.
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
 
Prijedlog odluke dostavljen je članovima Vijeća uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv, donijelo Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
Točka 3.
Davanje suglasnosti na Financijski plan Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
           
Članovima Vijeća je, uz poziv za sjednicu, dostavljen Financijski plan Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv, donijelo zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu.
Točka 4.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Darko Žuvić, Zdravko Radović, Mirela Ahmetović i Dunja Mihelec.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv, donijelo Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu.
Točka 5.
Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.g. s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv, donijelo Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
        
Točka 6.
   a) Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
      b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
Materijal za ovu točku dnevnog reda, s obrazloženjem, članovima Vijeća dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović i Valentina Marohnić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje da li postoji mogućnost da se naše trgovačko društvo Pesja Nautika osposobi za obavljanje dimnjačarskih poslova te da preuzme obavljanje i tih poslova?
Općinska načelnica je odgovorila da će se ispitati ta mogućnost, a osobito u vezi sa propisima o obavljanju dimnjačarske djelatnosti.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno utvrdilo da budući da nije pristigla niti jedna ponuda na Natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj, da se navedeni postupak poništava, te je sukladno navedenom donijelo:
a) Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i
b) Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2015. godinu,
u koji je uvrstilo novi postupak davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od dvije godine.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o socijalnoj skrbi.
         
Točka 8.
Prijedlog odluke o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Maja Mahulja, Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Omišalj
 
Točka 9.
Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 
 Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
 Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović i Maja Mahulja.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donijelo Odluku o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 
Točka 10.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Zdravko Radović i Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje što je sa projektima za koje je naše komunalno društvo Ponikve d.o.o. najavljivalo da će dobiti sredstva iz fondova Europske unije, a kojima su trebali biti sufinancirani ovi razvojni programi?
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče projekta kojim bi se u potpunosti završila kanalizacijska mreža na području općine Omišalj, izrađena je studija isplativosti, a koja je vraćena na doradu da bi se utvrdio utjecaj projekta na klimatske promjene. Očekuje se da će to do jeseni biti dovršeno i da će se pristupiti realizaciji.
Zdravko Radović je napomenuo da je 2010. godine donesena odluka da 2 kn/m³ plaćaju stanovnici Općine Omišalj, a 2 kn/m³ da sufinancira Općina. Bilo bi logično da se smanji iznos koji plaćaju stanovnici na 2 kn/m³ budući da se onda očito krivo planiralo. Te da je nelogično da on koji nema kanalizaciju plaća da bi se u Njivicama gradila neka cesta.
Općinska načelnica je odgovorila da je točno da je 2010. godine krivo planirano, odnosno premašen je plan, međutim tada sredstva namijenjena za naknadu za razvoj nisu bila namijenjena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zbog kojih pati realizacija ovog projekta. Budući da je uprihodovano više sredstava nego što je potrebno za ovaj drugi dio projekta, predložena je ovakva izmjena. Ovdje je važno napomenuti da je točno da je iznos koji građani sufinanciraju 4 kn/m³ i da je točno da je Općina Omišalj neko vrijeme sufinancirala polovicu tog iznosa, ali zbog zakonskih propisa je taj teret bila prisiljena prebaciti na građane. Sve općine koje sudjeluju u ovom projektu morale su postupiti na isti način sukladno propisima. Također je navela da je iznos naknade takav jer na području općine Omišalj projekt obuhvaća gradnju dva pročistača, u Njivicama i u Omišlju. S obzirom da su ostala neutrošena sredstva potrebna da bi se ovaj projekt realizirano, predlaže se navedena izmjena odluke.
Također je, na traženje Zdravka Radovića, napomenula da će ispitati da li se teren i gromače, koji GP Krk po obavljenim radovima još uvijek nije doveo u prvobitno stanje, može sanirati iz sredstava naknade za razvoj.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donijelo Odluku o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj.
        
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
 
Po iscrpljenju dnevnog reda predsjednik Vijeća pročitao je kratko izvješće o prisustvu i sudjelovanju članova Općinskog vijeća na sjednicama Općinskog vijeća Općine Omišalj u 2014. godini. Također je napomenuo da će o navedenom biti sastavljeno i detaljnije izvješće o kojem će se informirati i javnost.
 
 
Sjednica je zaključena u 19,15 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije