Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

- Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/15)
 
- I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/15)
 
- II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije