Aktiviraj pristupačnost

Osoba zadužena za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti:

Sonja Čubranić
 
Viši stručni suradnik za pravne poslove u Upravnom odjelu Općine Omišalj
 
Telefon: 051/661-971
Telefaks: 051/661-982

E-mail: sonja.cubranic@omisalj.hr

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije