Javna nabava

Pronađi
Datum od do
 

Javna nabava - Profil Općine Omišalj

Postupci javne nabave Općine Omišalj objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kojem se može pristupiti putem web stranice "Narodnih ...

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi

  SUKOB INTERESA TEMELJEM ČL. 75 do ČL.83. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI     Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16), ...

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Plan nabave Općine Omišalj za 2020. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2019. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2018. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2017. godinu s izmjenama i dopunama

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije