Aktiviraj

Javna nabava

 

Javna nabava - Profil Općine Omišalj

Postupci javne nabave Općine Omišalj objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, kojem se može pristupiti putem web stranice "Narodnih ...

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi

  SUKOB INTERESA TEMELJEM ČL. 75 do ČL.83. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI     Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16), ...

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Plan nabave Općine Omišalj za 2020. godinu

Registar ugovora 2019. godina

Plan nabave Općine Omišalj za 2019. godinu

Plan nabave Općine Omišalj za 2018. godinu

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije