Natječaji

NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj  za  2015. godinu

NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu

03. 09. 2014.

Na temelju članka 21. i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i zaključka Općinske načelniceOpćine Omišalj od 1. rujna  2014. godine Općina Omišalj objavljuje     P  ... više

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENE NAPRAVE

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENE NAPRAVE

16. 06. 2014.

Klasa:­­­­­­­ ... više

Djelomično poništenje javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

Djelomično poništenje javnog natječaja za davanje u zakup javne površine

28. 05. 2014.

  REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  OPĆINA OMIŠALJ OPĆINSKA NAČELNICA     Klasa:363-01/14-01/57  Ur.broj: 2142-06-14-01-4 U Omišlju, 28. svibnja 2014.godine   Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i ... više

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine  u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Omišalj za postavu terasa i privremenih naprava

26. 05. 2014.

            REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA OMIŠALJ         OPĆINSKA NAČELNICA ... više

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Odluka o poništenju Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme

13. 05. 2014.

  REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA OMIŠALJ UPRAVNI ODJEL   KLASA:112-01/14-01/2 URBROJ: 2142-06-11-01-11 Omišalj, 07. svibnja 2014. ... više

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije