Aktiviraj pristupačnost

Natječaji

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2016. godinu

16. 12. 2015.

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/115) i Odluke Općinske načelnice Općine Omišalj od 14. prosinca 2015. godine Općina Omišalj objavljuje   JAVNI POZIV za ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije