Aktiviraj pristupačnost

Natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

10. 02. 2021.

Na temelju članka 5. i članka 18a. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/12 i 29/14) i Odluke Općinske načelnice od 03.02.2021. godine, Općina Omišalj raspisuje    ...

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

10. 02. 2021.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, ...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Općine Omišalj za životno djelo i godišnjih nagrada u 2021. godini

27. 01. 2021.

                                               REPUBLIKA HRVATSKA      PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                   ...

Javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice

13. 01. 2021.

Temeljem članka 49. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice (“Službene novine ...

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2021. godinu

12. 01. 2021.

                                       REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                OPĆINA OMIŠALJ         ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije