Natječaji

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2019. godinu

18. 12. 2018.

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/15 i 39/18) i Odluke Općinske načelnice Općine Omišalj od 17. prosinca 2018. godine Općina Omišalj objavljuje   JAVNI ... više

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

19. 10. 2018.

                                     REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA            O P Ć I N A  O M I Š A LJ           ... više

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

19. 10. 2018.

                                    REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA            O P Ć I N A  O M I Š A LJ           ... više

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

27. 07. 2018.

                               REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA               OPĆINA OMIŠALJ          OPĆINSKA ... više

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

23. 04. 2018.

                                         REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA                  OPĆINA OMIŠALJ     ... više

< 1 ... 4 5 6 ... 10 >
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije