Natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

27. 12. 2015.

više

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2016. godinu

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2016. godinu

16. 12. 2015.

Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/115) i Odluke Općinske načelnice Općine Omišalj od 14. prosinca 2015. godine Općina Omišalj objavljuje   JAVNI POZIV za ... više

JAVNI NATJEČAJ za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu projekta za kamp "Pušća", na lokaciji Pušća bb, Omišalj

JAVNI NATJEČAJ za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu projekta za kamp "Pušća", na lokaciji Pušća bb, Omišalj

29. 11. 2015.

više

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

05. 06. 2015.

Klasa:­­­­­­ ... više

Natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Omišalj

Natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Omišalj

21. 04. 2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine ... više

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije