JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU KVARNERSKI OTOCI

 Temeljem članka 34. Statuta Lokalne akcijske grupe  „Kvarnerski otoci“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora  LAG-a  od 28. siječnja 2013.g., predsjednik  LAG-a raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU
KVARNERSKI OTOCI
 
Voditelja Lokalne akcijske grupe KVARNERSKI OTOCI – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca.
 
Uvjeti:
-       završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno  stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
-       aktivno poznavanje engleskog jezika u jeziku i pismu
-       poznavanje rada na računalu ( Microsoft Office, internet, mail )
-       položen vozački ispit B kategorije
Poželjna dodatna znanja/osposobljenost:
-       osposobljenost za pisanje EU projekata
-       poznavanje računovodstva
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji budu izabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja biti će pozvani na testiranje i intervju. O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte.
Kod provedbe testiranja i intervjua posebni naglasak će biti na poznavanju Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., načela LEADER pristupa, sustava funkcioniranja LAG-ova u Republici Hrvatskoj te znanju engleskog jezika.
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
-       životopis
-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
-       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome fakulteta),
-       elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-dokaz o radnom stažu,
-       dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole)
-       ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava  na području kojih djeluje LAG „Kvarnerski otoci“. Prijave na natječaj podnose se do 19. ožujka 2015. godine na adresu:
Lokalna agencijska grupa KVARNERSKI OTOCI
Vršanska 14, 51500 Krk
 (natječaj za prijam u radni odnos - ne otvaraj)
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.
U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti gospodinu Zdenku Kirinčiću (e-mail: zdenko.kirincic@ponikve.hr ili tel. 099 3848200).
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije