Aktiviraj pristupačnost

Prostorni planovi

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja Njivice – naselje (dio NA 1)

  Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Omišalj objavila je Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o ...

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)

  Sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Omišalj objavila je Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o ...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izrade Urbanističkog plana uređenja Njivice – naselje (dio NA1)

Na temelju čl. 96. i čl. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel Općine Omišalj ...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)

Na temelju čl. 96. i čl. 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel Općine Omišalj ...

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja izvan snage dijela UPU 2-Njivice (NA1) - dio obuhvata budućeg Urbanističkog plana UPU 20-Njivice-naselje (dio NA1, LO3-1)

Prijedlog stavljanja izvan snage dijela UPU 2 - Njivice (NA1-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)

Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20-Njivice-naselje (dio NA1, LO3-1)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije