Aktiviraj pristupačnost

Prostorni planovi

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA UPU 2-Njivice (NA1)-DIO OBUHVATA BUDUĆEG URBANISTIČKOG PLANA UPU 20-NJIVICE-NASELJE (DIO NA1, LO3-1)

Prijedlog stavljanja izvan snage dijela UPU 2 - Njivice (NA1-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)

Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1)-dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20-Njivice-naselje (dio NA1, LO3-1)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade ...

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade ...

Izvješće o stanju u prostoru

Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 14. rujna 2020. godine primilo je na znanje Izvješće o stanju u prostoru Općine Omišalj za razdoblje 2004. - 2018. ...

Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Omišalj, Upravni odjel kao Nositelj izrade ...

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice (dio NA1, LO3-1)

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije