Aktiviraj pristupačnost

Prostorni planovi

 

Detaljni plan uređenja – centar Omišlja

Detaljni plan uređenja centra Omišlja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 07/98, u daljnjem tekstu: Plan) usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ...

Detaljni plan uređenja 3 – Pesja

Na sjednici 18. prosinca 2008. godine Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja. Materijal za preuzimanje:

Detaljni plan uređenja – SUZ Pušća u Omišlju

Na sjednici 9. srpnja 1998. godine Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja SUZ Pušća. Na sjednici 21. listopada 2010. godine Općinsko Vijeće ...

Urbanistički plan uređenja 4 – Voz-Peškera

Na sjednici 31. svibnja 2012. godine Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 – Voz-Peškera. Materijal za preuzimanje:

Prostorni plan uređenja Općine Omišalj

PPU OO - Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13, 43/14-pročišćeni, 17/15 ...

Urbanistički plan uređenja 5 - Kamp Pušća

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (pročišćeni tekst)

www.sn.pgz.hr/default.asp 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije