Aktiviraj pristupačnost

Prostorni planovi

 

Javni uvid- Prijedlog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice (dio NA1, LO3-1) za javnu raspravu

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) na javni uvid stavlja se Prijedlog dijela urbanističkog plana uređenja ...

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu dijela urbanističkog plana uređenja UPU 20-Njivice (dio NA1, LO3-1)

Dio Urbanističkog plana uređenja UPU 20 - Njivice - naselje (dio NA1, LO3-1)

OBAVIJEST  o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja  UPU 20 – Njivice- naselje (dio NA1, LO3-1) može se pronaći na idućem ...

Urbanistički plan uređenja 2 - Njivice (UPU-2 Njivice)

Detaljni plan uređenja – centar Omišlja

Detaljni plan uređenja centra Omišlja (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 07/98, u daljnjem tekstu: Plan) usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ...

Detaljni plan uređenja 3 – Pesja

Na sjednici 18. prosinca 2008. godine Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja. Materijal za preuzimanje:

Detaljni plan uređenja – SUZ Pušća u Omišlju

Na sjednici 9. srpnja 1998. godine Općinsko Vijeće Općine Omišalj donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja SUZ Pušća. Na sjednici 21. listopada 2010. godine Općinsko Vijeće ...

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije