Natječaj - Pesja nautika d.o.o.

Na temelju članka 20. Izjave o osnivanju društva PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj i Odluke direktora društva PESJA NAUTIKA d.o.o. od 24. ožujka 2015. godine, direktor društva PESJA NAUTIKA d.o.o. raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme, na radno mjesto:
- komunalni radnik za zelene površine, 4 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci.
 
Stručni uvjeti:
- srednja ili niža stručna sprema (SSS ili NSS);
- važeća vozačka dozvola sa položenom „B“ kategorijom;
 
Opis poslova:
- radi na čišćenju i održavanju javnih i zelenih površina,
- obavlja košnju i čišćenje javnih površina odgovarajućim alatima i/ili drugim odgovarajućim strojevima,
- vrši košnju i orezivanje prirodnih površina,
- vrši košnju površina uz prometnice i pješačke puteve,
- vrši sanitarni rez stabala u parkovima,
- vrši čišćenje javnih površina od uništenih stabala i drugog prirodnog otpada nastalih kao posljedica vremenskih nepogoda,
- obavlja poslove uništavanja i odstranjivanja trave i korova uz rubove prometnih i pješačkih površina,
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i direktora.
 
 
Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:
- životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o posjedovanju važeće vozačke dozvole sa položenom „B“ kategorijom  (preslika),
- uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ili ovjerena preslika, ne starije od 6 mjeseci).
 
Poželjno je radno iskustvo na sličnim poslovima.
 
Prijave na Natječaj, objavljen na internetskim stranicama i na oglasnim pločama Općine Omišalj podnose se do 02. travnja 2015. godine, na adresu: PESJA NAUTIKA d.o.o., Kančinar 1, Omišalj, s naznakom "Natječaj za komunalnog radnika za zelene površine - sezonski".
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
  

PESJA NAUTIKA d.o.o. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije