Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Omišalj

Općina Omišalj objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj na rok od pet godina, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 31.03.2015.godine, Broj objave: 2015/S 01K-0013671.

Rok za dostavu ponuda je 30.04.2015. godine do 10,00 sati.


Obavijest, kao i dokumentaciju za nadmetanje moguće je preuzeti putem navedenog oglasnika. Poveznica za pristup Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nalazi se na internetskoj stranici "Narodnih Novina". 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije