Ispravak Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata objavljenog 07.05.2015.g. na web stranici i oglasnim pločama Općine Omišalj

 Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 07. svibnja 2015. godine, Općina Omišalj objavljuje

 
ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata objavljenog 07.05.2015.g. na web stranici i oglasnim pločama Općine Omišalj, a o čemu je objavljena obavijest u dnevnom tisku „Novi list“
 
 
U točki I.3. Natječaja umjesto „-početna cijena zakupa: 30.000,00 kn“ treba stajati „- početna cijena zakupa: 30.000,00 kn godišnje“
 
U točki II.5. Natječaja umjesto „7,00 m2“, treba stajati „2,50 m2“ i umjesto „1.546,72“, treba stajati „552,40“
 
U točki II.9. Natječaja umjesto „35,10 m2“, treba stajati „25,50 m2“ i umjesto „10.340,81“, treba stajati „7.512,55“
 
 
U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja te ostaje identičan objavljenom.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije