Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
                OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/15-01/4
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 15. svibnja 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
19.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
21. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1. Prijedlog odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
     
     
Napomena:
Materijal za točku 1. dostavlja se i na cd-u.
Članovima Vijeća zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj dostavit će se naknadno.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                               Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije