Obavijest - prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

OBAVIJEST – prestanak koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika
 
 
Dana 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) prestala je važiti koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Omišalj tvrtki SUZA ADRIA d.o.o. iz Kostrene, Iva Šodića 11.
 
Slijedom gore navedenog, obavještavaju se stanovnici Općine Omišalj da se za usluge prijevoza pokojnika mogu obratiti svakom registriranom pogrebniku koji udovoljava odredbama članka 4. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a koji propisuje:
 
Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.
Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
 

Za sva pitanja u vezi prijevoza pokojnika stanovnici se mogu obratiti trgovačkom društvu PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj, Kančinar 1, na broj telefona: 051/841-458. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije