Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj

Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 09. travnja 2014. godine donijelo je
 
ODLUKU
o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
 
Članak 1.
 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj: nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.
 
Članak 2.
 
Visina novčane nagrade Općine Omišalj za životno djelo utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kuna.
 
Članak 3.
 
Visina godišnje novčane nagrade Općine Omišalj utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna.
 
Članak 4.
 
Sredstva za dodjelu novčanih nagrada iz ove odluke osiguravaju se godišnje u Proračunu Općine Omišalj.
 
Članak 5.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ: 2142-06-14-01-22
Omišalj, 09. travnja 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                  Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije