Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. svibnja 2014. godine donijelo je
 
ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području općine Omišalj
 
Članak 1.
 
Djelatnost obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj dodjeljuje se Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. , Krk, Vršanska 14, OIB 04155352667.
 
Članak 2.
 
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/14-01/6
URBROJ: 2142-06-14-01-5
Omišalj, 29. svibnja 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                  Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije