Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo - Anton Grego

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 29. svibnja 2014. godine, donijelo je
 
 
ODLUKU
o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
 
 
Nagrada Općine Omišalj za životno djelo u 2014. godini dodjeljuje se
 
ANTONU GREGO, dipl.ing.
rođenom u Omišlju 8. prosinca 1940. godine
 
za cjelokupan doprinos razvoju sporta u općini Omišalj, postignute vrhunske rezultate u jedriličarskom sportu, plodonosnom radu s mladim generacijama sportaša i promociji općine Omišalj.
 
KLASA:021-05/14-01/6
URBROJ: 2142-06-14-01-6
Omišalj, 29. svibnja 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                  Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije