Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/07 i 17/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. rujna 2014. godine, donijelo je
 
 
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
 
I.
 
U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:
1.      Razim Muratović
2.      Hajra Bubnić
3.      Anđela Jurić
 
II.
 
Predsjednika/cu i zamjenika predsjednika/ce imenuju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.
 
III.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2142-06-14-01-9
Omišalj, 30. rujna 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                 Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije