Program utroška dijela boravišne pristojbe za 2015.g.

Na temelju članka 20.stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi  („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 158/13 i 30/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donosi
 
PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista
na području Općine Omišalj za 2015.godinu
 
Članak 1.
 
Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće aktivnosti:
 

Aktivnost
Iznos u kn
1.
Održavanje čistoće na prirodnim plažama, u parku Dubec, na dječjim igralištima i travnjacima
300.000
2.
Održavanje zelenih površina
122.000
3.
Sufinanciranje rada turističke ambulante
99.000
4.
Hitna pomoć
18.000
5.
KUD Ive Jurjević
45.650
6.
Festival pučkog teatra
35.000
7.
Karnevalske priredbe
20.000
 
Ukupno
639.650
 
Članak 2.
 
Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1.siječnja 2015.godine.
 
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ: 2142-06-14-01-10
Omišalj, 18. prosinca 2014. godine
 
 
                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije