Odluka o proglašenju počasnim građaninom Omišlja u 2015.g.

Na temelju članka 21. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/06, 2/09, 33/09 i 6/10), članka 12. i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 07. svibnja 2015. godine, donijelo je
 
 
ODLUKU
o proglašenju počasnim građaninom Općine Omišalj
 
 
Počasnim građaninom Omišlja proglašava se
 
GIUSEPPE CREPALDI
rođen u Taglio di Po 26. siječnja 1943.
 
za neizmjernu požrtvovnost, upornost i trud u očuvanju prijateljskih odnosa dviju općina, te za iznimnu pomoć stanovnicima općine Omišalj u vrijeme Domovinskog rata.
 
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-12
Omišalj, 07. svibnja 2015. godine
 
                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                             Predsjednik
                                                   Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije